Arbeidsomstandighedenonderzoek aios

Eind 2018 is door de SBOH – in samenspraak met de aiosverenigingen - een arbeidsomstandighedenonderzoek uitgevoerd onder alle aios huisartsgeneeskunde, aios specialisme ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten in opleiding.


De resultaten van het arbeidsomstandighedenonderzoek inclusief een plan van aanpak ter verbetering van de arbeidsomstandigheden zijn met de Kwaliteitscommissie van de Raad van Commissarissen van de SBOH besproken, waarbij een afvaardiging van de aiosverenigingen aanwezig was. De SBOH heeft uitvoering gegeven aan de maatregelen uit het plan van aanpak.

 

Via deze link vind je de resultaten van het arbeidsomstandighedenonderzoek