Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de Cao SBOH. De arbeidsvoorwaarden zijn - tot er een apart deel aan de Cao SBOH is toegevoegd voor aios verslavingsgeneeskunde - voor het overgrote deel gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden voor de aios ouderengeneeskunde. De personeelsinformatie voor aios ouderengeneeskunde is dan ook voor het overgrote deel van toepassing op aios verslavingsgeneeskunde.

 

Let op: deze informatie heeft betrekking op de Cao SBOH 2020 en niet op de Cao SBOH 2021. De personeelsinformatie is dus niet op alle onderdelen up-to-date.

 

Zodra de tekst van de Cao SBOH 2021 definitief is vastgesteld, wordt de personeelsinformatie hierop aangepast. Voor het jaar 2021 gelden de regelingen die zijn afgesproken tussen SBOH en LAD en die in het onderhandelaarsakkoord zijn vastgelegd.

 

In het ziekteverzuimprotocol staat wat er van aios verwacht wordt bij ziekte.