Arbozaken

Een veilige en gezonde werkomgeving is belangrijk. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in eerste instantie bij de praktijk/instelling waar je als aios het praktische deel van de opleiding volgt. De SBOH heeft als werkgever op afstand namelijk niet altijd zicht op het werk en de werkomgeving van aios. Desondanks heeft de SBOH als formele werkgever wel een zorgplicht als het gaat om gezondheidsrisico’s van aios. Daarnaast is de SBOH verantwoordelijk voor het uitvoeren van wet- en regelgeving in geval van ziekteverzuim van aios.
Daarom heeft de SBOH beleid ontwikkeld op het gebied van verzuim(begeleiding), preventie, arbeidsomstandigheden en de veiligheid op het werk. Dat beleid is vertaald in de volgende procedures, afspraken en maatregelen.

 

Algemeen

 

Veilig werken op de werkvloer

 

Informatie over infectieziekten in relatie tot werk en werkomstandigheden kun je vinden op www.kiza.nl.

 

Coaching

Klik hier voor meer informatie over:

  • coaching in het kader van preventie (om ziekteverzuim te voorkomen)
  • coaching bij ziekteverzuim
  • steunpunt voor artsen met verslavingsprobleem
  • tuchtzaakhulp

 

Bedrijfsarts

Begeleiding tijdens een ziekteperiode

De bedrijfsartsen die werken voor de SBOH zijn verbonden aan de arbodienst Zorg van de Zaak.
Als je je bij de SBOH ziek meldt, kun je bij jouw ziekmelding aangeven of je contact wilt hebben met de bedrijfsarts. Ben je wat langer ziek? Dan is contact met de bedrijfsarts verplicht. De bedrijfsarts helpt je bij jouw re-integratie en zal regelmatig contact met je onderhouden. Je wordt dan uitgenodigd voor een (telefonisch) consult.
Let op! Als een (telefonisch) consult voor jou met de bedrijfsarts staat ingepland en je meldt je in de periode daarvoor volledig hersteld, dan vervalt jouw afspraak met de bedrijfsarts automatisch. Als je toch nog contact met de bedrijfsarts wilt hebben, dan is het mogelijk een afspraak te maken voor een arbeidsomstandighedenspreekuur.

 

Arbeidsomstandighedenspreekuur

Tijdens het arbeidsomstandighedenspreekuur (ook wel preventief spreekuur genoemd) heb je de mogelijkheid om je gezondheidsklachten te bespreken met de bedrijfsarts, zonder dat er sprake is van een ziekmelding. Je kunt een afspraak voor een (telefonisch) consult met de bedrijfsarts maken als je gezondheidsklachten hebt die (mogelijk) verband houden met het werk of als je vragen hebt over jouw gezondheid, veiligheid en welzijn in relatie tot jouw werksituatie. Alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming mag de bedrijfsarts over dit consult contact leggen met de SBOH of het opleidingsinstituut.

 

Je kunt – in plaats van gebruik te maken van het arbeidsomstandighedenspreekuur – ook direct contact opnemen met MentaVitalis. MentaVitalis biedt onafhankelijke ondersteuning door professionele coaches en psychologen op het gebied van balans tussen werk en privé. Je kunt overigens ook bij MentaVitalis ondersteuning vragen bij andere onderwerpen, zoals loopbaanvragen, relatieproblematiek, opvoedingsvragen, verlies- en rouwverwerking. Meer informatie over de coaching door MentaVitalis is te vinden op www.mentavitalis.nl

 

De bedrijfsartsen die werken voor de SBOH zijn verbonden aan de arbodienst Zorg van de Zaak.  Een afspraak voor het arbeidsomstandighedenspreekuur (preventief spreekuur) vraag je aan bij Zorg van de Zaak door het invullen van een aanvraagformulier. Op het aanvraagformulier vermeld je bij de vraag ‘bij welk bedrijf werk je’ de naam van de SBOH. Bij de vraag ‘op welke afdeling werk je’ vermeld je de naam van jouw opleidingsinstituut (en niet de naam van jouw (praktijk)opleider/instelling waar je het praktische deel van de opleiding volgt).