Ziekmeldprocedure

Aios zijn verplicht zich voor 08.30 uur bij de SBOH ziek te melden, met behulp van de ziekteverzuimmelder

 
De aios ontvangt op het bij de SBOH bekende e-mailadres een bevestiging van de melding. Het opleidingsinstituut ontvangt een verkorte bevestiging van de melding, waarbij alleen het aantal uren van de ziekmelding wordt doorgegeven. 

Aios moeten zich zelf ziek melden bij hun opleider.

 

Denk ook aan de herstelmelding bij de SBOH! 
De (gedeeltelijke) herstelmelding dient met behulp van de ziekteverzuimmelder aan de SBOH kenbaar gemaakt te worden. Zowel de aios als het opleidingsinstituut ontvangen een bevestiging van de (gedeeltelijke) herstelmelding. 

 

Als het de aios niet lukt om met de ziekteverzuimmelder een ziek- of herstelmelding door te geven, dan dient de aios tijdens kantooruren contact op te nemen met de SBOH, telefoonnummer 030 227 27 00.