Algemeen

Voorwaarden voor een dienstverband bij SBOH

Wanneer je wordt geselecteerd voor de opleiding, sluit je een opleidingsovereenkomst met het opleidingsinstituut. Op basis van deze opleidingsovereenkomst gaat SBOH een arbeidsovereenkomst met je aan. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, voor de duur van de opleidingsovereenkomst.

  

SBOH gaat alléén een arbeidsovereenkomst met je aan als:

 

 • je beschikt over een geldig identiteitsbewijs èn
 • je in Nederland mag werken zonder dat een tewerkstellingsvergunning is vereist.

 

Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je aan bovengenoemde bepalingen voor het aangaan van een dienstverband bij SBOH kan voldoen.

 

Een rijbewijs is géén geldig identiteitsbewijs. Op het rijbewijs staat immers geen nationaliteit of verblijfsstatus vermeld. Daarom kan een rijbewijs niet worden gebruikt als identiteitsbewijs bij indiensttreding bij SBOH. 

 

Wanneer mag een aios in Nederland werken?

Werken in Nederland is vrij toegestaan voor personen met de Nederlandse nationaliteit of die van één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.
De landen van de EER zijn de landen van de Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor deze landen geldt vrij verkeer van werknemers.

 
Dit betekent dat personen met nationaliteiten van de volgende landen in Nederland mogen werken:

 

 • Nederland
 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • IJsland
 • Zweden
 • Zwitserland

 

Als je de nationaliteit hebt van een ander land dan hierboven staat vermeld, moet je om in Nederland te mogen werken beschikken over een geldig verblijfsdocument met daarop de aantekening 'arbeid is vrij toegestaan'. 

 

Meer informatie?

De Informatiedienst van de Rijksoverheid en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) kunnen meer informatie verstrekken.

 

Telefoonnummer Informatie Rijksoverheid:
1400

 

Telefoonnummer IND:
088 043 0430

 

Met vragen kun je ook terecht bij de SBOH, Petra Stins, manager advies, beleid en casemanagement:
030 227 27 31