Algemeen

Voorwaarden voor een dienstverband bij de SBOH

Wanneer een basisarts wordt geselecteerd voor de opleiding, wordt een opleidingsovereenkomst met het opleidingsinstituut gesloten. Op basis van deze opleidingsovereenkomst gaat de SBOH met de aios een arbeidsovereenkomst aan. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, voor de duur van de opleidingsovereenkomst.

  

De SBOH gaat alleen met een aios een arbeidsovereenkomst aan als:

 

 • de aios beschikt over een geldig identiteitsbewijs èn
 • de aios in Nederland mag werken zonder dat een tewerkstellingsvergunning is vereist.

 

De aios is er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij aan bovengenoemde bepalingen voor het aangaan van een dienstverband bij de SBOH kan voldoen.

 

Een rijbewijs is géén geldig identiteitsbewijs. Op het rijbewijs staat immers geen nationaliteit of verblijfsstatus vermeld. Daarom kan een rijbewijs niet worden gebruikt als identiteitsbewijs bij indiensttreding bij de SBOH. Als een aios niet in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs, dan mag de aios volgens de wet niet werken. De SBOH gaat dan ook geen arbeidsovereenkomst met deze aios aan.

 

Wanneer mag een aios in Nederland werken?

Werken in Nederland is vrij toegestaan voor personen met de Nederlandse nationaliteit of die van één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.
De landen van de EER zijn de landen van de Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor deze landen geldt vrij verkeer van werknemers.

 
Dit betekent dat personen met nationaliteiten van de volgende landen in Nederland mogen werken:

 

 • Nederland
 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk
 • IJsland
 • Zweden
 • Zwitserland

 

Als een aios uit een ander land komt dan hierboven staat vermeld, moet de aios om in Nederland te mogen werken beschikken over een geldig verblijfsdocument met daarop de aantekening 'arbeid is vrij toegestaan'. Als een aios daar niet over beschikt, vraagt de SBOH – op verzoek van de aios – een verblijfsdocument als kennismigrant aan bij de IND. De kosten van het aanvragen daarvan komen voor rekening van de aios.

 

Meer informatie?

De Informatiedienst van de Rijksoverheid en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) kunnen meer informatie verstrekken.

 

Telefoonnummer Informatie Rijksoverheid:
1400

 

Telefoonnummer IND:
088 043 0430

 

Met vragen kunt u ook terecht bij de SBOH, Petra Stins, P&O-adviseur:
030 227 27 31