Direct zelf regelen

Cao actueel

De Cao SBOH is op aios forensische geneeskunde van toepassing, waarbij de arbeidsvoorwaarden gebaseerd zijn op de arbeidsvoorwaarden voor aios M+G. Met uitzondering van de salarisgarantieregeling aios M+G. Als aios forensische geneeskunde kun je enkel van deze salarisgarantieregeling gebruik maken als je direct voorafgaand aan je dienstverband bij de SBOH werkzaam was bij een instelling waar artsen in de functie van forensisch arts werken.

 

Momenteel gelden de regelingen zoals die in de Cao SBOH 2021 zijn vastgelegd.

 

Er vinden gesprekken plats tussen de SBOH en de LAD om te komen tot een nieuwe cao.

 

Voor aios forensische geneeskunde geldt – in aanvulling op of in afwijking van de arbeidsvoorwaarden voor aios M+G - het volgende:

Lidmaatschappen verenigingen
De SBOH vergoedt de kosten voor het lidmaatschap van de volgende verenigingen: LAD, KNMG, LOSGIO en de bij jouw opleiding horende wetenschappelijke vereniging. Van de VvAA kun je gratis lid worden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
De verzekering bij arbeidsongeschiktheid, zoals opgenomen in de Cao SBOH, is niet van toepassing op aios forensische geneeskunde. In plaats daarvan is er een WGA-verzekering die een aanvulling op de WGA-uitkering geeft bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%). De premie voor de verzekering wordt volledig door de SBOH betaald.

 

Er wordt gewerkt aan de aanpassing van de cao-tekst. Zodra deze gereed is, wordt de tekst voor de Cao SBOH 2021 op onze website geplaatst.

Je kunt hier alvast wel de salarisbedragen vinden die gelden per 1 juli 2021.