Nieuws

COVID-19 boostervaccinatie

In de afgelopen periode heeft de SBOH contact gehad met het RIVM over de boostervaccinatie voor aios. We kunnen jullie nu laten weten dat de SBOH de uitnodigingen voor de boostervaccinatie kan gaan versturen. 

Om alle aios in de gelegenheid te stellen tijdig een boostervaccinatie te krijgen en wij niet weten wie al een uitnodiging voor de vaccinatie heeft gehad, sturen wij binnenkort aan alle aios een uitnodigingsbrief voor de boostervaccinatie. In die brief staat een persoonlijke code waarmee je je voor de boostervaccinatie kunt aanmelden.

 

De uitnodigingsbrief sturen wij je per post toe en niet per e-mail om te voorkomen dat de uitnodiging in de spambox terechtkomt. Let dus goed op de post in jouw brievenbus!

Als je al eerder een uitnodiging voor de boostervaccinatie hebt gehad, dan kun je de uitnodigingsbrief van de SBOH als niet verzonden beschouwen.

 

Bij de uitnodigingsbrief horen drie bijlagen. Die tref je hieronder aan.

1. Infographic met eenvoudige uitleg over de vaccinatie  

In deze informatie staat nog dat je de boostervaccinatie kunt halen vanaf 6 maanden na jouw laatste prik. Dit is onlangs gewijzigd in 3 maanden. 

2. Informatie over het delen van gegevens met het RIVM

3. Gezondheidsverklaring boostervaccinatie COVID-19 zorgmedewerker

In deze verklaring staan vragen over jouw gezondheid. Vul de vragenlijst thuis in en neem de ingevulde vragenlijst mee naar jouw vaccinatie-afspraak.