Nieuws

De nieuwe Cao SBOH is een feit!

Voor het jaar 2022 en 2023 gelden de nieuwe arbeidsvoorwaarden die zijn afgesproken tussen de SBOH en de LAD. Deze zijn vastgelegd in het onderhandelaarsakkoord.

 

Dit betekent onder meer:

  • Een structurele verhoging van het salaris per 1 december 2022 met 1,7%.
  • Een structurele verhoging van het salaris per 1 januari 2023 met 3,77%.
  • Een incidentele verhoging van het salaris per 1 januari 2023 met 2,25%.
    Deze incidentele verhoging vervalt op het moment dat een structurele salarisverhoging voor het jaar 2024 wordt doorgevoerd.
  • Een eenmalige uitkering van 1,7% over het totaal van de bruto maandsalarissen, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, over de periode januari 2022 tot en met november 2022. De eenmalige uitkering wordt uitbetaald in de maand december 2022. 
  • Verhoging van de reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 naar € 0,21 netto per kilometer.
  • Een thuiswerkvergoeding per 1 januari 2023 van € 2,15 netto per dag op declaratiebasis. In het onderhandelaarsakkoord staat een bedrag van € 2,13 genoemd. Dit wordt dus € 2,15.

 

De LAD en de SBOH passen samen de cao-tekst aan. Je vindt de tekst op onze website zodra deze gereed is.

 

Kijk op onze website bij je eigen opleiding onder Cao actueel voor de nieuwe salarisbedragen per 1 december 2022 en per 1 januari 2023.