Nieuws

SBOH en samenwerkingspartners sturen brandbrief naar Tweede Kamer

Oproep tot maatregelen ernstig artsentekort buiten het ziekenhuis

De SBOH luidt, samen met organisaties betrokken bij het opleiden van artsen buiten het ziekenhuis, de noodklok.

Er is een tekort aan artsen buiten het ziekenhuis in de opleidingen en op de arbeidsmarkt. Dit leidt tot maatschappelijke ontwrichting van de zorg. In een brandbrief verzoeken we de tweede kamer bij de minister te pleiten voor maatregelen. De doorstroom van jonge artsen naar medische vervolgopleidingen voor artsenberoepen buiten het ziekenhuis moet worden vergroot en de achterliggende problematiek moet onderzocht.

 

Onderzoek onder basisartsen

Concreet verzoeken we om een onafhankelijk onderzoek onder het reservoir van ongeveer 7500 basisartsen en een betere verankering van opleidingsvraagstukken in de Taskforce Arbeidsmarkt Zorg (TAZ).

In september 2022 kondigde de SBOH en de KNMG een gezamenlijk actieplan aan om het ernstig artsentekort buiten het ziekenhuis tegen te gaan. Het onderzoek onder basisartsen maakt daar deel van uit. Op 18 januari houdt de Tweede Kamer een debat over arbeidsmarktbeleid in de zorg. 

 

pdfBrief aan Tweede Kamer inzake artsentekort.pdf

pdfPersbericht SBOH 29 september 2022.pdf