Nieuws

Nieuwe opleiding donorarts KNMG gestart bij de NSPOH

Per 1 maart 2023 start de nieuwe tweejarige opleiding tot donorarts KNMG bij de NSPOH in Utrecht. Het aantal transplantaties en transfusies neemt toe. En er is meer behoefte aan onafhankelijke beoordeling door donorartsen. Dit betekent dat de vraag naar donorartsen toeneemt.


Zeven artsen starten met deze opleiding. Zij hebben al meerdere jaren werkervaring in de donorgeneeskunde. Vanuit de verschillende werkvelden leren zij hoe het donatieproces veilig en verantwoord verloopt, er een eerlijke verdeling plaatsvindt en de kwaliteit wordt geborgd. Medisch handelen, kennis en wetenschap zijn hierbij de belangrijkste competenties en vaardigheden.


Donorgeneeskunde is sinds kort een erkend profiel binnen het specialisme arts Maatschappij + Gezondheid. Daarmee wordt het vak geprofessionaliseerd en mag een basisarts zich na afronding van de opleiding donorarts KNMG noemen. Daarna kan men de 2e fase doen om te worden opgeleid tot arts Maatschappij + Gezondheid.


De opleiding tot donorarts is vooral praktijkgericht. Naast verschillende stages volgen de aios gemiddeld één dag per week cursorisch onderwijs bij de NSPOH. Dit volgens zij voor een deel met aios van andere eerste faseopleidingen arts Maatschappij + Gezondheid.
De opleidingsplaatsen worden geregeld via verschillende werkgevers te weten Sanquin, Matchis, NTS en Eurotransplant. 

 

Klik hier voor informatie over de opleiding op de website van NSPOH.

 

DA 2023