content header
29 maart 2024

Gezamenlijke aanpak om tekorten extramurale artsen op te lossen

Als SBOH nemen we actief deel aan de werkgroep ‘Meer extramurale artsen’ die zich inzet voor het oplossen van tekorten aan artsen sociale geneeskunde en eerstelijn. Een belangrijk thema waar wij ons, als werkgever van 3.500 aios en financier van 12 opleidingen buiten het ziekenhuis, hard voor maken.

De komende twee jaar gaan we met alle kernspelers uit het extramurale veld samen aan de slag met het uitvoeren van de actieplannen van deze werkgroep. Denk aan actieplannen voor ‘basisartsen enthousiasmeren voor een extramurale vervolgopleiding’ en ‘structurele financiering van vervolgopleidingen sociale geneeskunde’. Binnenkort volgt een update!

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!