content header
07 december 2023

Oproep aan aios: vul enquête Capaciteitsorgaan & Nivel in

Een gezonde arbeidsmarkt voor artsen is belangrijk. Daarom willen wij je vragen deel te nemen aan het onderzoek dat het Capaciteitsorgaan samen met het Nivel uitvoert. Als SBOH hebben wij bij de Minister van VWS met succes gepleit voor dit onderzoek en we vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk basisartsen (anios en aios) mee doen aan dit onderzoek gezien het artsentekort in de extramurale vakken.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de loopbaankeuzes en overwegingen van (basis)artsen en de veranderingen daarin in de loop van de tijd: kortom inzicht in jouw cv/linked-in profiel en jouw verhaal. Met de resultaten van de vragenlijst wil het Capaciteitsorgaan goed onderbouwde conclusies trekken over hoeveel (basis)artsen in Nederland nodig zijn in de toekomst: waar is er nu, dan wel in de nabije toekomst, sprake van een overschot of een tekort aan welk type artsen?

De afgelopen weken heb je als het goed is al via het CIBG het verzoek gekregen de vragenlijst in te vullen.

Jouw bijdrage is cruciaal.

Een eerder onderzoek onder een beperkte groep (basis)artsen bleek niet representatief voor de hele groep. Daarom heeft het CIBG in afstemming met het Ministerie van VWS besloten je daarom eenmalig vanuit het BIG-register te benaderen voor deelname aan het onderzoek. Je deelname is zeer gewenst, ook als je op dit moment niet (als arts) werkzaam bent.

Ben jij de mail van het CIBG kwijt en ben je anios/aios/basisarts/profielarts KNMG of anderszins basisarts? Gebruik dan onderstaande link om de vragenlijst in te vullen. Start de vragenlijst : https://enquete.nivel.nl/artsloopbaan.

Het invullen van de vragenlijst is anoniem en duurt (afhankelijk van de stappen in je loopbaan) 5 tot maximaal 15 minuten. Je moet de vragenlijst in een keer invullen; het is niet mogelijk de antwoorden tussentijds op te slaan. Je hebt tot 15 december de tijd om de vragenlijst in te vullen.

Vragen? Neem contact op met Linda Flinterman: l.flinterman@nivel.nl of Cisca Joldersma, c.joldersma@capaciteitsorgaan.nl /06-30006514

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!