content header
22 februari 2024

Salaris aios in 2024 omhoog dankzij nieuwe cao

De ruim 3.500 artsen in opleiding tot specialist (aios) in dienst van SBOH krijgen per 1 januari 2024 een salarisverhoging van 6,69%. Naast deze verhoging zijn ook andere arbeidsvoorwaarden verbeterd en vastgelegd in de nieuwe Cao SBOH.

Anita Bouwman, lid Raad van Bestuur SBOH vertelt: “Afgelopen periode hebben we intensieve en vruchtbare gesprekken gevoerd met de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Onze insteek was zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen die de verschillende aios-verenigingen hadden neergelegd. Dat is gelukt.”.

Concreet houdt de nieuwe Cao SBOH het volgende in:

 • Per 1 januari 2024
  • Een salarisverhoging met 6,69%.
  • Een verhoging van de reiskostenvergoeding naar € 0,23 netto per kilometer.
  • Een fit+duurzaamheidsvergoeding van € 24,42 bruto per maand per fte voor uitgaven op het gebied van gezondheid en duurzaamheid.

 • Per 1 maart 2024
  • Een verhoging van het congres- en scholingsbudget naar € 25,- per maand.
  • Een verhoging van de vergoeding voor hotelovernachtingen naar
   € 100,- per nacht.

In de nieuwe cao is ook een aantal regelingen aangepast om de zorg voor een kind beter te combineren met werk. Zo wordt tijdens aanvullend geboorteverlof vanaf 1 maart 2024 je salaris doorbetaald. En kan de aios na de bevalling 24 maanden in plaats van 9 maanden onder werktijd borstvoeding geven of kolven.

Bouwman vervolgt: “De nieuwe cao biedt onze aios voor 2024 een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Daar zijn we natuurlijk blij mee maar het neemt niet weg dat we ons als werkgever hard blijven maken om het salaris van onze artsen in opleiding buiten het ziekenhuis in lijn te brengen met het salaris van hun collega’s die hun opleiding in het ziekenhuis volgen.. Salaris lijkt nu een belemmering om bij één van onze 12 opleidingen tot arts midden in de samenleving te starten. Met name wanneer je eerst als basisarts (anios) aan de slag bent geweest in een ziekenhuis. Het gelijktrekken van salarissen is daarom wat ons betreft belangrijk, want samen moeten we zorgen voor voldoende en goed opgeleide zorgprofessionals”.

Het volledige overzicht van afspraken voor de Cao SBOH 2024 is te lezen in het onderhandelaarsakkoord dat wij met de LAD gesloten hebben.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!