content header
19 januari 2024

SBOH geeft informateur Plasterk suggesties voor het regeerakkoord

en roept formerende partijen op om werk te maken van problematische artsentekorten buiten het ziekenhuis.

SBOH ziet een oplopend tekort aan artsen buiten het ziekenhuis. De basisvoorzieningen in de (publieke) gezondheidszorg komen hierdoor in gevaar. Als werkgever, financier en strategisch partner betrokken bij 12 geneeskundig specialistische vervolgopleidingen voor extramurale artsenberoepen maken wij ons al jaren hard voor het vergroten van de instroom. Uit recente onderzoeken blijken onder andere de grote salarisverschillen en de werkdruk obstakels voor geneeskundestudenten en basisartsen om te kiezen voor een specialisatie tot arts buiten het ziekenhuis. In gesprekken met en ondersteuning van het zorg- en onderwijsveld, en met de campagne en het platform Next Level Dokter zetten wij ons in voor voldoende en goed opgeleide zorgprofessionals. Een extra stap vanuit de formerende partijen zal een grotere instroom bevorderen. In een brief aan informateur Plasterk doen we suggesties voor het regeerakkoord. We roepen de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB op om echt werk van te maken van deze punten, te starten met de begrotingsbehandeling VWS volgende week.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!