content header
05 april 2024

Uitreiking Kees Esser Academiseringsprijs 2024

Linda Joosten wint de Kees Esser Academiseringsprijs 2024! Zij nam deze prijs vandaag in ontvangst op het Lovah Congres, een congres voor aios huisartsgeneeskunde. SBOH reikt de prijs van € 2.500 uit om wetenschappelijk onderzoek door aios te stimuleren.

Onafhankelijke jury
Een onafhankelijke jury beoordeelde haar artikel in Circulation van januari dit jaar als beste artikel geschreven door een aios huisartsgeneeskunde: ‘Safety of switching from a vitamin K antagonist to a non-vitamin K antagonist oral anticoagulant in frail older patients with atrial fibrillation: results of the FRAIL-AF randomised controlled trial’ in Circulation’ . De jury beoordeelt de inzendingen op meerdere punten, waaronder relevantie voor huisartsgeneeskunde, maatschappelijke impact, originaliteit en methodologische kwaliteit. In totaal waren er 19 inzendingen.

Stimulering wetenschappelijk onderzoek
SBOH stimuleert aios om hun opleiding te combineren met wetenschappelijk onderzoek. We zien dan ook een stijgende lijn in het aantal aios die promoveren of gepromoveerd zijn. Begin 2024 waren er 2.420 aios huisartsgeneeskunde. 179 aios zijn al gepromoveerd (7,4%) en 101 aios combineren hun opleiding tot huisarts met wetenschappelijk onderzoek (4,2%).

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!