Opleiding arts Maatschappij + Gezondheid

Opleiding arts M+G

De SBOH is werkgever en financier van de opleidingen tot arts Maatschappij + Gezondheid.

 

De opleiding en het vak

Bekijk onderstaande video's voor een impressie van de opleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid en het vak:

 

 

De volgende opleidingen vallen onder arts Maatschappij + Gezondheid:

  • profiel jeugdarts
  • profiel arts tuberculosebestrijding
  • profiel arts infectieziektebestrijding
  • profiel arts medische milieukunde
  • profiel forensische geneeskunde (wanneer je in 2021 of eerder gestart bent met de opleiding)
  • vertrouwensarts
  • arts Maatschappij + Gezondheid

 

Let op: vanaf 1 maart 2022 valt de 3-jarige opleiding tot forensisch arts niet meer onder de opleidingen tot arts Maatschappij + Gezondheid.

 

Cao

Indien je als aios M+G vanaf 1 januari 2019 met de opleiding start, kom je in dienst van de SBOH. De Cao SBOH is van toepassing, waarbij – tot er een apart deel aan de Cao SBOH is toegevoegd voor aios M+G - de arbeidsvoorwaarden gebaseerd zijn op de arbeidsvoorwaarden voor de aios ouderengeneeskunde. 

 

Met de LAD zijn afspraken gemaakt over een salarisgarantieregeling voor artsen die als basisarts of profielarts in dienst zijn bij een instelling waar artsen M+G werkzaam kunnen zijn en door het volgen van de opleiding te maken krijgen met een overstap naar de SBOH als werkgever. 

Als aios M+G behoud je de salarisgarantietoeslag die is bereikt aan het einde van het dienstverband voor de profielopleiding bij de SBOH indien je op enig moment voor het volgen van de 2e fase van de opleiding bij de SBOH in dienst treedt. Ook blijft in die situatie de eindejaarsuitkering conform de met de LAD gemaakte afspraken van toepassing.

Ala aios M+G word je deelnemer van de pensioenregeling van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en niet van ABP, zoals in de afspraken met de LAD staat vermeld.

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie geeft artikelsgewijs een toelichting op de cao. 

De presentatie over de arbeidsvoorwaarden kun je (nogmaals) bekijken.

 

Arbozaken

Onder arbozaken lees je wat je moet doen in geval van ziekte en wat het beleid is van de SBOH op het gebied van preventie, arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk.

Ter bescherming van aios kent de SBOH ook een vaccinatie- en controlebeleid Hepatitis B.

 

Formulieren

Onder formulieren en portal vind je verschillende aanvraagformulieren en kun je een Hepatitis B verklaring downloaden.

 

Veelgestelde vragen

Onder veelgestelde vragen vind je antwoorden op door aios regelmatig gestelde vragen.

 

Feiten & cijfers

Bekijk de kerncijfers over aios M+G voor 2021. Er zijn ook aios M+G in dienst bij instellingen. Cijfers over deze groep aios zijn beperkt meegenomen in deze kerncijfers.