Opleiding arts Maatschappij + Gezondheid

Cao actueel

De Cao SBOH is op aios M+G van toepassing, waarbij – tot er een apart deel aan de Cao SBOH is toegevoegd voor aios M+G - de arbeidsvoorwaarden gebaseerd zijn op de arbeidsvoorwaarden voor de aios ouderengeneeskunde.

 

Momenteel gelden de regelingen die zijn afgesproken tussen SBOH en LAD en die in het onderhandelaarsakkoord cao 2021 zijn vastgelegd.

 

Kijk voor wijzigingen ten opzichte van de cao 2020 in het onderhandelaarsakkoord cao 2021

 

Voor aios M+G geldt – in aanvulling op of in afwijking van de arbeidsvoorwaarden voor aios ouderengeneeskunde - het volgende:

Lidmaatschappen verenigingen
De SBOH vergoedt de kosten voor het lidmaatschap van de volgende verenigingen: LAD, KNMG, KAMG, LOSGIO en de bij jouw opleiding horende wetenschappelijke vereniging. Van de VvAA kun je gratis lid worden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
De verzekering bij arbeidsongeschiktheid, zoals opgenomen in de Cao SBOH, is niet van toepassing op aios M+G. In plaats daarvan is er een WGA-verzekering die een aanvulling op de WGA-uitkering geeft bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%). De premie voor de verzekering wordt volledig door de SBOH betaald.

 

Er wordt gewerkt aan de aanpassing van de cao-tekst. Zodra deze gereed is, wordt de tekst voor de Cao SBOH 2021 op onze website geplaatst.

Je kunt hier alvast wel de salarisbedragen vinden die gelden per 1 juli 2021.