Opleiding arts Maatschappij + Gezondheid

Cao

Aios M+G die vanaf 1 januari 2019 met de opleiding starten, komen in dienst van de SBOH. De Cao SBOH is voor het overgrote deel op deze aios van toepassing, waarbij – tot er een apart deel aan de Cao SBOH is toegevoegd voor aios M+G - de arbeidsvoorwaarden gebaseerd zijn op de arbeidsvoorwaarden voor de aios ouderengeneeskunde.

 


 

Je kunt hier de complete cao-tekst 2020 met bijlagen downloaden.

 

pdfCao SBOH 2020

 

Voor aios M+G geldt – in aanvulling op of in afwijking van de arbeidsvoorwaarden voor aios ouderengeneeskunde - het volgende:


Vergoeding hotelovernachting
Als de afstand van jouw woonadres naar de instelling waar je werkt of naar de plaats waar het theoretisch onderwijs plaatsvindt meer is dan 75 kilometer enkele reis, kun je gebruik maken de vergoedingsregeling voor hotelovernachtingen. De hotelovernachtingen dienen daarbij tot doel te hebben dat de reisafstand tot een minimum wordt beperkt.
Je kunt maximaal 12 hotelovernachtingen per 3 kalendermaanden bij de SBOH declareren tot een maximum van € 50,- per overnachting (voor logies en ontbijt).

Voor aios met het profiel Forensische Geneeskunde geldt daarnaast dat de aios, die woonachtig is buiten de GGD-regio waar in het kader van de opleiding bereikbaarheidsdiensten worden gedaan, in de gelegenheid wordt gesteld ten behoeve van deze bereikbaarheidsdiensten hotelovernachtingen te declareren. De SBOH vergoedt deze hotelovernachtingen tot maximaal € 75,- per overnachting (voor logies en ontbijt).

 

Lidmaatschap verenigingen
De SBOH vergoedt de kosten voor het lidmaatschap van de volgende verenigingen: LAD, KNMG, VvAA, KAMG, LOSGIO en de bij jouw opleiding horende wetenschappelijke vereniging.

 

Pensioenfonds
Je wordt deelnemer van de pensioenregeling van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Voor de te betalen pensioenpremie geldt een premieverdeling van 70% voor de SBOH en 30% voor jou.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
De verzekering bij arbeidsongeschiktheid, zoals opgenomen in de Cao SBOH, is niet van toepassing op aios M+G. In plaats daarvan is er een WGA-verzekering die een aanvulling op de WGA-uitkering geeft bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%). De premie voor de deze verzekering wordt volledig door de SBOH betaald.