Opleiding arts Maatschappij + Gezondheid

Cao

Voor het jaar 2021 gaan de regelingen gelden die zijn afgesproken tussen SBOH en LAD en die in het onderhandelaarsakkoord zijn vastgelegd.

 

Onderhandelaarsakkoord cao 2021

 

Momenteel wordt er gewerkt aan de aanpassing van de cao-tekst. Zodra deze gereed is, wordt de tekst voor de Cao SBOH 2021 op onze website geplaatst. Je kunt hier alvast wel de salarisbedragen vinden die gelden per 1 juli 2021.

 


 

Je kunt hier de complete cao-tekst 2020 met bijlagen downloaden.

 

Cao SBOH 2020

 

Voor het jaar 2020 geldt voor aios M+G – in aanvulling op of in afwijking van de arbeidsvoorwaarden voor aios ouderengeneeskunde - het volgende:


Vergoeding hotelovernachting
Als de afstand van jouw woonadres naar de instelling waar je werkt of naar de plaats waar het theoretisch onderwijs plaatsvindt meer is dan 75 kilometer enkele reis, kun je gebruik maken de vergoedingsregeling voor hotelovernachtingen. De hotelovernachtingen dienen daarbij tot doel te hebben dat de reisafstand tot een minimum wordt beperkt.
Je kunt maximaal 12 hotelovernachtingen per 3 kalendermaanden bij de SBOH declareren tot een maximum van € 50,- per overnachting (voor logies en ontbijt).

Voor aios met het profiel Forensische Geneeskunde geldt daarnaast dat de aios, die woonachtig is buiten de GGD-regio waar in het kader van de opleiding bereikbaarheidsdiensten worden gedaan, in de gelegenheid wordt gesteld ten behoeve van deze bereikbaarheidsdiensten hotelovernachtingen te declareren. De SBOH vergoedt deze hotelovernachtingen tot maximaal € 75,- per overnachting (voor logies en ontbijt).

 

Lidmaatschap verenigingen
De SBOH vergoedt de kosten voor het lidmaatschap van de volgende verenigingen: LAD, KNMG, VvAA, KAMG, LOSGIO en de bij jouw opleiding horende wetenschappelijke vereniging.

 

Pensioenfonds
Je wordt deelnemer van de pensioenregeling van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Voor de te betalen pensioenpremie geldt een premieverdeling van 70% voor de SBOH en 30% voor jou.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
De verzekering bij arbeidsongeschiktheid, zoals opgenomen in de Cao SBOH, is niet van toepassing op aios M+G. In plaats daarvan is er een WGA-verzekering die een aanvulling op de WGA-uitkering geeft bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%). De premie voor de deze verzekering wordt volledig door de SBOH betaald.