Opleiding arts Maatschappij + Gezondheid

Formulieren en portal

Portal SBOH

De portal gebruik je voor:

  • het inzien en downloaden van salarisstroken en jaaropgaven
  • het declareren van diensten;
  • het wijzigen van persoonlijke gegevens zoals naam, adres en IBAN

Om te kunnen inloggen heb je je persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord nodig.  
Meer informatie over de portal vind je in de handleiding.

 

Declaree

Voor het declareren van reiskosten en andere kosten kun je gebruik maken van Declaree. Om te kunnen inloggen heb je je persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord nodig.  
Je kunt hier meer informatie vinden over het declareren van kosten met behulp van Declaree.

 

Op het declareren van kosten is het declaratiereglement van toepassing.

Let op: wanneer je een declaratie indient voor de 3e werkdag van een kalendermaand, dan streven wij ernaar deze declaratie met het salaris van die maand uit te betalen. Dien je de declaratie later in, dan wordt deze declaratie in de daarop volgende maand uitbetaald.

  

Aanvraagformulieren

Hieronder kun je de volgende aanvraagformulieren downloaden:

docAanvraagformulier aanpassing arbeidsduur

docAanvraagformulier aioto-traject

xlsAanvraagformulier hogere inschaling op grond van ervaringsjaren

  ↳ docModelverklaring werkervaring

docAanvraagformulier hogere inschaling bij promotie

docAanvraagformulier internationale activiteiten

docAanvraagformulier onbetaald verlof

docAanvraagformulier ouderschapsverlof

docxAanvraagformulier voor het opnemen van aanvullend geboorteverlof

docxAanvraagformulier voor toepassing salarisgarantieregeling aios M+G

 

Overige formulieren

pdfMachtigingsformulier loonkostenvoordeel

docxMutatieformulier opgave aios niet in dienst bij SBOH

docVerklaring Hepatitis B