Opleiding arts Maatschappij + Gezondheid

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de Cao SBOH. In het ziekteverzuimprotocol staat wat er van aios verwacht wordt bij ziekte. 

 

Deel A

 

Deel E

 • Artikel E-1: Werktijden en arbeidsduur
  - Werkdag
  - Arbeidstijdenwet
 • Artikel E-2: Salariscomponenten
  - Salarisverhoging per dienstjaar
  - Inschaling op grond van ervaringsjaren
  - Salarisgarantieregeling
  - Hogere inschaling bij promotie
  - Wijzigingen doorgeven
 • Artikel E-3: Vergoeding diensten
  - Bereikbaarheidsdiensten: waar heb je recht op?
  - Overzicht compensatie/vergoeding bereikbaarheidsdienst
  - Rekenvoorbeeld
 • Artikel E-4: Onkostenvergoedingen
  - Onkostenvergoedingsregeling
  - Lidmaatschappen verenigingen en abonnement NTvG
  - Reiskostenvergoeding
  - Thuiswerkvergoeding
  - Verhuiskostenvergoeding
  - Vergoeding hotelovernachting
  - Vergoeding mediation
  - Vergoeding kosten internationale activiteiten
  - Subsidie drukkosten proefschrift
  - Inschrijvingskosten opleidingsregister
  - Kosten herregistratie BIG-register
 • Artikel E-5: Pensioenregeling