Opleiding arts voor verstandelijk gehandicapten

Cao SBOH 2020

Artikel 1: Werktijden en arbeidsduur

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
  1. De werktijden liggen tussen 08.00 uur en 18.00 uur op maandag tot en met vrijdag.
  2. De verdeling van de uren over de week vindt, met inachtneming van de vereisten die hieromtrent vanuit het opleidingsinstituut worden gesteld, plaats in overleg tussen de aios en de (stage-)opleider.
  3. De aios zal deelnemen aan de diensten conform de regelgeving van het opleidingsinstituut waarbij tijdens de opleidingsperiode en de stages geldt dat deze diensten maximaal bedragen: 1 (één) avonddienst, nachtdienst of avond- en nachtdienst per week en 1 (één) weekenddienst per vier weken. Een weekenddienst duurt maximaal 24 uur.
  4. Als de afstand tussen het woonadres van de aios en het adres waar het theoretisch deel van de opleiding daadwerkelijk plaats vindt meer is dan 75 kilometer enkele reis, mag de aios – per keer dat deze situatie zich voordoet – 1,5 uur van de reistijd in tijd compenseren tijdens het praktische deel van de opleiding. De verdeling van de werkuren over de week wordt daarbij in overleg met de (stage-)opleider vastgesteld.