Opleiding arts voor verstandelijk gehandicapten

Cao SBOH 2020

Artikel 7: Aioto-regeling

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
  1. De aios kan met goedkeuring van de SBOH de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten combineren met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Hiertoe overlegt de aios een door het opleidingsinstituut ondertekend aanvraagformulier.
  2. De arbeidsovereenkomst geldt voor de duur van de opleidingsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst eindigt, conform artikel A-6, lid 3, van rechtswege zodra de opleidingsovereenkomst eindigt door voltooiing of beëindiging van de opleiding.
  3. De Cao SBOH is van toepassing met uitzondering van de in dit cao-artikel opgenomen aanvullende en/of afwijkende bepalingen.
  4. De aioto ontvangt een salaris overeenkomstig de salarisregeling in artikel D-2. De aioto ontvangt voor het zesde tot en met het achtste dienstjaar een salaris zoals vermeld in bijlage D-1.
  5. De in de cao vermelde toeslagen en vergoedingen zijn uitsluitend van toepassing gedurende de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten, met uitzondering van de onkostenvergoeding zoals opgenomen in artikel D-5 lid 1, die zowel gedurende de opleiding als gedurende het wetenschappelijk onderzoek van toepassing is. Daarnaast wordt gedurende het wetenschappelijk onderzoeksgedeelte een reiskostenvergoeding verstrekt voor het woon-werkverkeer naar de werkplek waar het onderzoek wordt uitgevoerd conform artikel D-5 lid 2, en lid 3 voorzover het theoretisch gedeelte wordt gevolgd.
  6. Voor de aioto geldt een vergoedingsregeling voor het bezoeken van maximaal drie buitenlandse congressen per dienstverband, waarbij één buitenlands congresbezoek per onderzoeksjaar het uitgangspunt is.
  7. De toepassing van dit artikel vervalt met onmiddellijke ingang indien de aioto voortijdig stopt met het onderzoeksgedeelte van de gecombineerde opleiding.