Opleiding arts voor verstandelijk gehandicapten

Personeelsinformatie

Artikel 4: Overwerk

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 4 van deel D>

Je kunt overwerk declareren met behulp van de webportal

Het declaratiereglement is hierop van toepassing. 

Op de portal staat in de handleiding uitgelegd hoe je overwerk kunt declareren.

 

Overwerk: waar heb je recht op?

Er is een verschil tussen meerwerk en overwerk.

 

Meerwerk: de feitelijk gewerkte uren die een aios extra werkt ten opzichte van zijn contracturen, tot aan de fulltime arbeidsomvang (38 uur per week).

 

Overwerk: de feitelijk gewerkte uren die een parttime of fulltime aios extra werkt ten opzichte van zijn contracturen en die boven de omvang van een volledige werkweek uitkomen (38 uur per week).

 

Als er sprake is van meerwerk, dan wordt dit gecompenseerd in de vorm van vrije tijd gelijk aan het aantal uren dat het meerwerk heeft geduurd.
Als er sprake is van overwerk, dan wordt dit gecompenseerd in de vorm van vrije tijd gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd en daarnaast in de vorm van een geldelijke beloning conform de Cao SBOH.

 

Voorbeeld:
Een aios met een arbeidsovereenkomst voor 30,5 uur per week werkt in een bepaalde week 42 uur. Bij de SBOH is een volledige werkweek 38 uur. Dit betekent dat de aios 7,5 meerwerk-uren heeft (38-30,5) en ook nog 4 overwerk-uren (42-38). Zowel de meerwerk-uren als de overwerk-uren kunnen door de aios in tijd worden gecompenseerd. Voor de 4 overwerk-uren ontvangt de aios daarnaast nog een geldelijke beloning.