Opleiding arts voor verstandelijk gehandicapten

Cao SBOH 2020

Artikel 3: Belangenbehartiging

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >

Onverminderd de bevoegdheid van de aios persoonlijk zijn belangen bij de SBOH te bepleiten, stelt de SBOH de vertegenwoordiger(s) van de aios op een daartoe strekkend verzoek van de aios of zijn vertegenwoordiger(s), op korte termijn in de gelegenheid mondeling of schriftelijk de belangen van de aios bij de SBOH te bepleiten. De aios heeft te allen tijde het recht hierbij aanwezig te zijn.