Opleiding arts voor verstandelijk gehandicapten

Cao SBOH 2020

Artikel 6: Arbeidsovereenkomst

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
  1. De arbeidsovereenkomst tussen de SBOH en de aios wordt schriftelijk aangegaan voor bepaalde tijd. De SBOH verschaft de aios een ondertekend exemplaar van de arbeidsovereenkomst en/of eventuele wijzigingen daarvan. Voor de cao en de personeelsinformatie wordt verwezen naar de website van de SBOH. De werkzaamheden van de aios vloeien voort uit de opleidingsovereenkomst en worden verricht onder leiding en toezicht van het opleidingsinstituut en de (stage-)opleider, ieder voor het deel waarvoor hij directe verantwoordelijkheid heeft.
  2. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de opleidingsovereenkomst.
  3. De arbeidsovereenkomst eindigt derhalve van rechtswege zodra de opleidingsovereenkomst eindigt door voltooiing of beƫindiging van de opleiding.
  4. Tussentijdse opzegging van de arbeidsovereenkomst in andere gevallen dan bedoeld in lid 3 is mogelijk met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn uit artikel 7:672 BW.
  5. De aios behoudt de salaristrede en periodiekdatum wanneer een opleidingsovereenkomst eindigt en direct aansluitend wordt opgevolgd door een andere opleidingsovereenkomst waarbij de SBOH optreedt als werkgever.
  6. Vanaf 1 januari 2017 is artikel 7:668a BW niet van toepassing op de arbeidsovereenkomst tussen de SBOH en de aios.