Opleiding arts voor verstandelijk gehandicapten

Cao SBOH 2020

Artikel 8: Arbeidsduur

 

Klik hier voor de bijbehorende tekst van de personeelsinformatie >

De arbeidsduur bij een volledige werkweek bedraagt voor het praktische en theoretische deel van de opleiding tezamen in totaal 38 uur per week.