Opleiding arts voor verstandelijk gehandicapten

Cao SBOH 2020

Artikel 10: Feestdagen

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
  1. Op zon- en feestdagen wordt in de regel niet gewerkt, behoudens in het kader van diensten.
  2. Onder feestdagen wordt verstaan Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag (of de dag die voor de viering is aangewezen), 5 mei (als deze dag op de plaats waar de aios het praktische of theoretische deel van de opleiding volgt geldt als feestdag), Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.
  3. Indien in het belang van de dienst het noodzakelijk is dat de aios op een feestdag, niet vallend op een zaterdag of zondag, arbeid verricht, wordt voor het gewerkte aantal uren compensatie toegekend met behoud van salaris.
  4. Desgewenst kan de aios feest- en gedenkdagen inwisselen voor de voor zijn levensovertuiging geldende feest- en gedenkdagen.