Opleiding arts voor verstandelijk gehandicapten

Cao SBOH 2020

Artikel 15: Arbeidsongeschiktheid

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
  1. Gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid zal de SBOH 100% van het gebruikelijke bruto salaris voldoen. Gedurende de volgende 52 weken van de arbeidsongeschiktheid zal de SBOH 70% van het gebruikelijke brutosalaris voldoen, waarbij de verzekeringsuitkering als genoemd in artikel A-14 lid 4 op het salaris in mindering wordt gebracht. Het bepaalde in artikel 7: 629 BW en verder is hierop van toepassing.
    De pensioengrondslag blijft gedurende de periode dat 70% van het brutosalaris wordt voldaan gebaseerd op een brutosalaris van 100%.
  2. In geval van ziekte dient de aios zich te houden aan de aanwijzingen van de SBOH.