Opleiding arts voor verstandelijk gehandicapten

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de Cao SBOH. In het verzuimprotocol staat wat er van aios verwacht wordt bij ziekte. 

 

Deel A

 

Deel D

 • Artikel 1: Werktijden en arbeidsduur
  - Compensatie werktijd
  - Werkdag
  - Arbeidstijdenwet
 • Artikel 2: Salariscomponenten
  - Salarisverhoging per dienstjaar
  - Inschaling op grond van ervaringsjaren
  - Hogere inschaling bij promotie
  - Wijzigingen doorgeven
 • Artikel 3: Vergoeding diensten
  - Bereikbaarheidsdiensten: waar heb je recht op?
  - Overzicht compensatie/vergoeding bereikbaarheidsdienst
  - Rekenvoorbeeld
 • Artikel 4: Overwerk
  - Overwerk: waar heb je recht op?
 • Artikel 5: Onkostenvergoedingen
  - Onkostenvergoedingsregeling
  - Lidmaatschappen
  - Reiskostenvergoeding
  - Vergoeding dienstreizen
  - Verhuiskostenvergoeding
  - Vergoeding hotelovernachting
  - Vergoeding mediation
  - Vergoeding kosten internationale activiteiten
  - Gratis abonnement op het NTvG
  - Subsidie drukkosten proefschrift
  - Inschrijvingskosten opleidingsregister
  -  Externe scholing en opleiding
 • Artikel 6: Pensioenregeling
 • Artikel 7: Aioto-regeling
  - Arbeidsovereenkomst aioto
  - Vergoedingen onderzoekswerkzaamheden / congresbezoek in het buitenland
  - Subsidie drukkosten proefschrift