Opleiding arts voor verstandelijk gehandicapten

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de Cao SBOH. In het ziekteverzuimprotocol staat wat er van aios verwacht wordt bij ziekte. 

 

Let op: deze informatie heeft betrekking op de Cao SBOH 2020 en niet op de Cao SBOH 2021. De personeelsinformatie is dus niet op alle onderdelen up-to-date.

 

Zodra de tekst van de Cao SBOH 2021 definitief is vastgesteld, wordt de personeelsinformatie hierop aangepast. Voor het jaar 2021 gelden de regelingen die zijn afgesproken tussen SBOH en LAD en die in het onderhandelaarsakkoord zijn vastgelegd.

 

Deel A

 

Deel D

 • Artikel 1: Werktijden en arbeidsduur
  - Compensatie werktijd
  - Werkdag
  - Arbeidstijdenwet
 • Artikel 2: Salariscomponenten
  - Salarisverhoging per dienstjaar
  - Inschaling op grond van ervaringsjaren
  - Hogere inschaling bij promotie
  - Wijzigingen doorgeven
 • Artikel 3: Vergoeding diensten
  - Bereikbaarheidsdiensten: waar heb je recht op?
  - Overzicht compensatie/vergoeding bereikbaarheidsdienst
  - Rekenvoorbeeld
 • Artikel 4: Overwerk
  - Overwerk: waar heb je recht op?
 • Artikel 5: Onkostenvergoedingen
  - Onkostenvergoedingsregeling
  - Lidmaatschappen verenigingen en abonnement NTvG
  - Reiskostenvergoeding
  - Verhuiskostenvergoeding
  - Vergoeding hotelovernachting
  - Vergoeding mediation
  - Vergoeding kosten internationale activiteiten
  - Subsidie drukkosten proefschrift
  - Inschrijvingskosten opleidingsregister
  -  Externe scholing en opleiding
 • Artikel 6: Pensioenregeling
 • Artikel 7: Aioto-regeling
  - Arbeidsovereenkomst aioto
  - Vergoedingen onderzoekswerkzaamheden / congresbezoek in het buitenland
  - Subsidie drukkosten proefschrift