Opleiding forensisch arts (3-jarige opleiding)

Aioto's

SBOH wil de wetenschappelijke ontwikkeling van de sociale geneeskunde bevorderen door het faciliteren van een gecombineerde opleiding tot forensisch arts en onderzoeker. Daarom heeft SBOH in overleg met de LAD, umc's en hoofden van de opleidingsinstituten een regeling voor aioto's ontworpen. Klik hier voor de aioto-regeling.

 

Je kunt door middel van het aanvraagformulier aioto-traject aan SBOH toestemming vragen voor het combineren van de opleiding tot forensisch arts met een opleiding tot onderzoeker.