Opleiding forensisch arts (3-jarige opleiding)

Links

  • Artsportaal, medische zoekmachine voor artsen door artsen

  • LAD, Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband

  • RGS, Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten

  • Schola Medica, organiseert o.a. STARtclass cursussen

  • Verenigingen (lidmaatschap):
    - FMG, Forensisch Medisch Genootschap
    - LOSGIO, Landelijk Overleg Sociaal Geneeskundigen In Opleiding