Opleiding forensisch arts (3-jarige opleiding)

Personeelsinformatie

De Cao SBOH is van toepassing op aios forensische geneeskunde, waarbij de arbeidsvoorwaarden gebaseerd zijn op de arbeidsvoorwaarden voor aios M+G. De personeelsinformatie geeft artikelsgewijs een toelichting op de Cao SBOH.

 

In het ziekteverzuimprotocol staat wat er van aios verwacht wordt bij ziekte.