Opleiding huisarts

Onderwijs in spoedzorg krijgt verbeterslag

Er bestaan lacunes in het onderwijs over spoedzorg, zo blijkt uit de NIVEL-enquête 2018 en ook uit de laatste Gear kwaliteitsevaluatie. Tijdens de Werkconferentie ‘Hoe wordt de aios goed in spoed?’ in 2018 is gekeken naar mogelijkheden om onderwijs in spoedzorg te verbeteren. De aanbevelingen hieruit heeft Huisartsopleiding Nederland verwerkt in het programma ‘Programma Opleiding Spoedzorg’.

 

Doel is om een verbeterslag te maken in de onderwijsprogramma’s voor spoedzorg aan aios en opleiders, als ook de communicatie en organisatie in de spoedzorg te verbeteren. Daarbij worden lacunes opgevuld. Onderdeel van het programma is het congres ‘Hot Topics Urgent Care’ op 17 en 18 september 2020, bedoeld voor aios, (huisarts)opleiders, huisartsdocenten en huisartsen. Het programma wordt gefinancierd door het HDS-fonds en wordt nog dit jaar afgerond.

 

Looptijd: 1-12-2019 tot 1-7-2020

Programmaleider: Yvonne Guldemond-Hecker
Dit is een project van Huisartsopleiding Nederland