Opleiding huisarts

Huisartsenposten

Buiten kantoortijden wordt de huisartsenzorg voornamelijk geleverd vanuit een huisartsenpost (HAP). Voor aios een ideale werkplek om spoedeisende huisartszorg onder de knie te krijgen. 

 

De Leidraad Diensten beschrijft de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de opleiding op de huisartsenpost door aios, opleider en huisartsenpost uitgevoerd behoort te worden en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Klik hier voor de nieuwe versie van de Leidraad Diensten.

 

Afspraken inzake opleidingsomstandigheden en financiering zijn vastgelegd in de mantelovereenkomst.

 

Voor meer informatie over de HDS-vergoeding verwijzen wij naar de financieringsafspraken.

 

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz)

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) kent verschillende verplichtingen voor zorgaanbieders, waaronder het ‘schriftelijkheidsvereiste’ en de ‘vergewisplicht’. Door het ‘schriftelijkheidsvereiste’ mag een zorgaanbieder alleen zorg laten verlenen door zorgverleners met wie een schriftelijke overeenkomst is gesloten. Omdat aios huisartsgeneeskunde niet in dienst zijn van de zorgaanbieders waar het praktische deel van de opleiding wordt gevolgd, zal de zorgaanbieder met de aios een aparte overeenkomst moeten sluiten om aan de verplichtingen vanuit de Wkggz te voldoen. Deze conceptovereenkomst kan daarvoor worden gebruikt.

Voor meer informatie over de uitvoering van de vergewisplicht verwijzen wij naar Huisartsopleiding Nederland.