Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Aioto's

SBOH wil de wetenschappelijke ontwikkeling van de geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten bevorderen door het faciliteren van een gecombineerde opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten en onderzoeker. Daarom heeft SBOH in overleg met de LAD, umc's en hoofden van de opleidingsinstituten een regeling voor aioto's ontworpen. Klik hier voor de aioto-regeling.

 

Je kunt door middel van het aanvraagformulier aioto-traject aan SBOH toestemming vragen voor het combineren van de opleiding tot arts verstandelijk gehandicapten met een opleiding tot onderzoeker.