Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Personeelsinformatie

Artikel A-4: Verplichtingen aios en SBOH

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 4 van deel A>

Werkgeversverantwoordelijkheid: arbeidsomstandigheden aios

De verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkomgeving ligt in eerste instantie bij de praktijk/instelling waar je als aios het praktische deel van de opleiding volgt. De SBOH heeft namelijk als werkgever op afstand niet altijd zicht op het werk en de werkomgeving van aios. Desondanks heeft de SBOH als formele werkgever wel een zorgplicht als het gaat om gezondheidsrisico’s van aios. Daarom heeft de SBOH beleid ontwikkeld op het gebied van verzuim(begeleiding), preventie, arbeidsomstandigheden en de veiligheid op het werk. Deze informatie kun je vinden onder de knop Arbozaken.

 

Geheimhoudingsplicht

Voor wat betreft de geheimhoudingsplicht in de arts-patiëntrelatie geldt voor de aios hetgeen daarover in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van 1 april 1995 is vastgelegd.

 

Hepatitis B

Tijdens de opleiding loop je mogelijk risico op blootstelling aan bloedoverdraagbare aandoeningen, zoals Hepatitis B. 

Het is daarom belangrijk dat je voldoende beschermd bent tegen Hepatitis B. De kosten voor een eventuele titerbepaling of vaccinatie worden door de SBOH vergoed.

 

Vergoeding kosten
Je betaalt eerst zelf de kosten van vaccinaties of titerbepalingen. Daarna kun je de kosten bij de SBOH declareren met Declaree. Je doet daarbij bewijsstukken van de gemaakte kosten. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.