Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Personeelsinformatie

Artikel A-6: Arbeidsovereenkomst

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 6 van deel A>

Ongeveer zes weken voor de aanvangsdatum van de opleiding (in de regel 1 maart of 1 september) ontvang je van de SBOH een arbeidsovereenkomst.
De arbeidsovereenkomst geldt voor de duur van de opleiding en kan daarom pas ingaan nadat je bent ingeschreven in het opleidingsregister van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).
Naast de arbeidsovereenkomst sluit je ook een opleidingsovereenkomst met het opleidingsinstituut. Je kent dus rechten en plichten naar twee kanten: naar de SBOH als jouw werkgever en naar het opleidingsinstituut.

 

Voortijdige beëindiging dienstverband
Een voortijdige beëindiging van de opleiding - en daarmee ook de beëindiging van het dienstverband bij de SBOH - gebeurt op jouw eigen initiatief of op initiatief van het hoofd van het opleidingsinstituut.
Als je zelf jouw opleiding wilt beëindigen, dan meld je dit bij het opleidingsinstituut. De SBOH wordt door het opleidingsinstituut geïnformeerd over de beëindiging van jouw opleiding. De SBOH stuurt je dan een bevestigingsbrief met de einddatum van jouw arbeidsovereenkomst. Deze datum is de dag waarop de opleidingsovereenkomst eindigt.
Als de opleiding voortijdig beëindigd wordt door het hoofd van het opleidingsinstituut, wordt de SBOH daar door het opleidingsinstituut over geïnformeerd. De SBOH stuurt je dan een bevestigingsbrief met de einddatum van jouw arbeidsovereenkomst. Deze datum is de dag waarop de opleidingsovereenkomst eindigt.