Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Personeelsinformatie

Artikel A-10: Vakantie

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 10 van deel A>

Bij een voltijds dienstverband (38 uur) heb je recht op 228 vakantie-uren per kalenderjaar. In het jaar dat je begint met de opleiding en in het jaar dat jouw opleiding eindigt, worden de vakantiedagen naar rato van de duur van het dienstverband in dat jaar vastgesteld. Daarnaast geldt dat als de opleiding in deeltijd wordt gevolgd, het aantal vakantie-uren naar rato van het parttimepercentage wordt vastgesteld.


Bijvoorbeeld: Je begint op 1 september van een kalenderjaar met de opleiding voor 38 uur per week (=voltijds). Je volgt dat kalenderjaar 4 maanden opleiding en hebt dus recht op 4/12 x 228 = 76 vakantie-uren. Of: Je beÃĢindigt de opleiding op 1 maart. Je hebt dat kalenderjaar 2 maanden de opleiding gevolgd en hebt dus recht op 2/12 x 228 = 38 vakantie-uren. Gedeelten van uren worden naar boven afgerond op hele uren.


Ook tijdens zwangerschapsverlof worden vakantie-uren opgebouwd.
De SBOH gaat ervan uit dat je de vakantie-uren in het lopende kalenderjaar opneemt. Wanneer je onverhoopt toch niet alle vakantie-uren hebt kunnen opnemen, dan kun je resterende vakantie-uren  meenemen naar een volgend kalenderjaar. Niet-opgenomen vakantie-uren vervallen echter na zes maanden na afloop van het opbouwjaar. Vakantie-uren uit een opbouwjaar dienen dus voor 1 juli van het volgende kalenderjaar te zijn opgenomen. Dit geldt voor de wettelijke vakantie-uren. Het aantal wettelijke vakantie-uren wordt vastgesteld door het aantal te werken uren in de week te vermenigvuldigen met 4. Als je 38 uur per week werkt, dan is het aantal wettelijke vakantie-uren 152 (38*4).

 

Aan het einde van de opleiding dien je alle vakantie-uren opgenomen te hebben. Het is de bedoeling dat je zelf de opgenomen vakantie-uren registreert. Het opnemen van vakantie-uren doe je in goed overleg met de opleider en het opleidingsinstituut, met in achtneming van de regels die het opleidingsinstituut op dit gebied kent. Het opnemen van vakantie-uren hoef je niet aan de SBOH door te geven.