Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Personeelsinformatie

Artikel C-1: Werktijden en arbeidsduur

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 1 van deel C>

Werkdag

Het uitgangspunt is dat je maximaal 8,5 uur per dag werkt. Gedurende de werkdag heb je recht op een half uur lunchpauze als je op een dag meer dan 5,5 uur werkt. Deze pauze behoort niet tot de werktijd.

 

Arbeidstijdenwet
In de Arbeidstijdenwet zijn afspraken vastgelegd over arbeids- en rusttijden. Voor artsen in opleiding zijn naast de algemene regels van de Arbeidstijdenwet ook specifieke regels van toepassing. Die staan in het Arbeidstijdenbesluit.