Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Ziekmeldprocedure

Je bent verplicht je voor 08.30 uur bij de SBOH ziek te melden. Dit doe je via de SBOH-portal, zie ook ‘Direct zelf regelen’ boven aan de website. Je ontvangt op het bij de SBOH bekende e-mailadres een bevestiging van de melding. Het opleidingsinstituut ontvangt een verkorte bevestiging van de melding, waarbij alleen het aantal uren van de ziekmelding wordt doorgegeven en de vermoedelijke duur van je ziekte.
Je moet jezelf ziek melden bij jouw opleider.

Denk ook aan de herstelmelding bij de SBOH!
De (gedeeltelijke) herstelmelding geef je ook door via de SBOH-portal. Zowel jij als het opleidingsinstituut ontvangen een bevestiging van de (gedeeltelijke) herstelmelding.

Indien je niet in staat bent je ziek- of herstelmelding met de SBOH-portal door te geven, blijft het altijd mogelijk je melding telefonisch door te geven.


Klik hier om naar het ziekteverzuimprotocol te gaan.