Opleiding verslavingsarts

Opleiding verslavingsarts

Per 2020 speelt de SBOH een rol als financier en per 2021 als werkgever van de opleiding tot verslavingsarts.

 

De opleiding en het vak

Bekijk onderstaande video's voor een impressie van de opleiding en het vak:

 

 

Cao SBOH

Aios verslavingsgeneeskunde die vanaf 1 januari 2021 met de opleiding starten, komen in dienst van de SBOH. De Cao SBOH is op deze aios van toepassing, waarbij de arbeidsvoorwaarden gebaseerd zijn op de arbeidsvoorwaarden voor de aios ouderengeneeskunde tot er een apart deel aan de cao SBOH is toegevoegd voor aios verslavingsgeneeskunde.

 

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de cao.

De presentatie over de arbeidsvoorwaarden kun je hier (nogmaals) bekijken.  

 

Arbozaken

Onder arbozaken lees je wat je moet doen in geval van ziekte en wat het beleid is van de SBOH op het gebied van preventie, arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk.

 

Formulieren

Onder formulieren en portal vind je verschillende aanvraagformulieren.

 

Feiten & cijfers

Bekijk hier de belangrijkste cijfers over de groep aios-vg van 2022.