Opleiding verslavingsarts

Opleiding verslavingsarts

Per 2020 speelt SBOH een rol als financier en per 2021 als werkgever van de opleiding tot verslavingsarts.

 

Voor aios verslavingsgeneeskunde die in opleiding zijn of in 2020 starten met hun opleiding ontvangt hun werkgever (de opleidingsinstelling) van de SBOH een opleidingsbijdrage, mits de aios niet op andere wijze wordt gesubsidieerd.
De SBOH heeft hierover afspraken gemaakt in een mantelovereenkomst met GGZ Nederland. Op basis van deze mantelovereenkomst worden overeenkomsten gesloten met de individuele opleidingsinstellingen.
Opleidingsinstellingen die een opleidingsbijdrage ontvangen dienen wijzigingen in het dienstverband van de aios door te geven aan de SBOH, bij voorkeur via het mutatieformulier aios verslavingsgeneeskunde.

 

Aios verslavingsgeneeskunde die vanaf 1 januari 2021 met de opleiding starten, komen in dienst van de SBOH.

 

En verder...

Op de website van het Radboudumc staat alle informatie over de opleiding en hoe je kunt solliciteren.

 

Op 17 februari 2020 was een informatiebijeenkomst over de veranderingen in de opleiding tot verslavingsarts.
Klik hier voor de presentatie van de SBOH