Opleiding verslavingsarts

Opleiding verslavingsarts

Per 2020 speelt de SBOH een rol als financier en per 2021 als werkgever van de opleiding tot verslavingsarts.

 

Voor aios verslavingsgeneeskunde die in opleiding zijn of in 2020 starten met hun opleiding ontvangt hun werkgever (de opleidingsinstelling) van de SBOH een opleidingsbijdrage, mits de aios niet op andere wijze wordt gesubsidieerd.
De SBOH heeft hierover afspraken gemaakt in een mantelovereenkomst met GGZ Nederland. Op basis van deze mantelovereenkomst worden overeenkomsten gesloten met de individuele opleidingsinstellingen.
Opleidingsinstellingen die een opleidingsbijdrage ontvangen dienen wijzigingen in het dienstverband van de aios door te geven aan de SBOH, bij voorkeur via het mutatieformulier aios verslavingsgeneeskunde.

 

Cao SBOH

Aios verslavingsgeneeskunde die vanaf 1 januari 2021 met de opleiding starten, komen in dienst van de SBOH. De Cao SBOH is op deze aios van toepassing, waarbij de arbeidsvoorwaarden gebaseerd zijn op de arbeidsvoorwaarden voor de aios ouderengeneeskunde tot er een apart deel aan de cao SBOH is toegevoegd voor aios verslavingsgeneeskunde.

 

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de cao.

De presentatie over de arbeidsvoorwaarden kun je hier (nogmaals) bekijken.  

 

Arbozaken

Onder arbozaken lees je wat je moet doen in geval van ziekte en wat het beleid is van de SBOH op het gebied van preventie, arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk.

Ter bescherming van de aios kent de SBOH ook een vaccinatie- en controlebeleid Hepatitis B.

 

Formulieren

Onder formulieren en portal vind je verschillende aanvraagformulieren en kun je een Hepatitis B-verklaring downloaden.