Opleiding verslavingsarts

Cao actueel

Aios verslavingsgeneeskunde die vanaf 1 september 2021 met de opleiding starten, komen in dienst van de SBOH. De Cao SBOH is voor het overgrote deel op deze aios van toepassing, waarbij – tot er een apart deel aan de Cao SBOH is toegevoegd voor aios verslavingsgeneeskunde - de arbeidsvoorwaarden gebaseerd zijn op de arbeidsvoorwaarden voor de aios ouderengeneeskunde.

 

Momenteel gelden de regelingen die zijn afgesproken tussen SBOH en LAD en die in het onderhandelaarsakkoord cao 2021 zijn vastgelegd.

 

Kijk voor wijzigingen ten opzichte van de cao 2020 in het onderhandelaarsakkoord cao 2021

  

Voor aios verslavingsgeneeskunde geldt – in aanvulling op of in afwijking van de arbeidsvoorwaarden voor aios ouderengeneeskunde - het volgende:

 

Lidmaatschappen verenigingen

De SBOH vergoedt de kosten voor het lidmaatschap van de volgende verenigingen: LAD, KNMG en VVGN. Van de VvAA kun je gratis lid worden.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De verzekering bij arbeidsongeschiktheid, zoals opgenomen in de Cao SBOH, is niet van toepassing op aios verslavingsgeneeskunde. In plaats daarvan is er een WGA-verzekering die een aanvulling op de WGA-uitkering geeft bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%). De premie voor de verzekering wordt volledig door de SBOH betaald. 

 

Er wordt gewerkt aan de nieuwe cao-tekst. Zodra deze gereed is, wordt de Cao SBOH 2021 op onze website geplaatst. Je kunt hier alvast wel de salarisbedragen vinden die gelden per 1 juli 2021.