Opleiding verslavingsarts

Cao

Aios verslavingsgeneeskunde die vanaf 1 september 2021 met de opleiding starten, komen in dienst van de SBOH. De Cao SBOH is voor het overgrote deel op deze aios van toepassing, waarbij – tot er een apart deel aan de Cao SBOH is toegevoegd voor aios verslavingsgeneeskunde - de arbeidsvoorwaarden gebaseerd zijn op de arbeidsvoorwaarden voor de aios ouderengeneeskunde.

 

Voor het jaar 2021 gaan de regelingen gelden die zijn afgesproken tussen SBOH en LAD en die in het onderhandelaarsakkoord zijn vastgelegd.

 

Onderhandelaarsakkoord cao 2021

 

Momenteel wordt er gewerkt aan de aanpassing van de cao-tekst. Zodra deze gereed is, wordt de Cao SBOH 2021 op onze website geplaatst. Je kunt hier alvast wel de salarisbedragen vinden die gelden per 1 juli 2021.

 


 

Je kunt hier de complete cao-tekst 2020 met bijlagen downloaden.

 

Cao SBOH 2020

 

Voor aios verslavingsgeneeskunde geldt – in aanvulling op of in afwijking van de arbeidsvoorwaarden voor aios ouderengeneeskunde - het volgende:

 

Lidmaatschappen verenigingen

De SBOH vergoedt de kosten voor het lidmaatschap van de volgende verenigingen: LAD, KNMG, VvAA en VVGN.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De verzekering bij arbeidsongeschiktheid, zoals opgenomen in de Cao SBOH, is niet van toepassing op aios verslavingsgeneeskunde. In plaats daarvan is er een WGA-verzekering die een aanvulling op de WGA-uitkering geeft bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%). De premie voor de verzekering wordt volledig door de SBOH betaald.