Opleiding verslavingsarts

Cao

Aios verslavingsgeneeskunde die vanaf 1 september 2021 met de opleiding starten, komen in dienst van de SBOH. De Cao SBOH is voor het overgrote deel op deze aios van toepassing, waarbij – tot er een apart deel aan de Cao SBOH is toegevoegd voor aios verslavingsgeneeskunde - de arbeidsvoorwaarden gebaseerd zijn op de arbeidsvoorwaarden voor de aios ouderengeneeskunde.

 


 

Je kunt hier de complete cao-tekst 2020 met bijlagen downloaden.

pdfCao SBOH 2020

 

Voor aios verslavingsgeneeskunde geldt – in aanvulling op of in afwijking van de arbeidsvoorwaarden voor aios ouderengeneeskunde - het volgende:

 

Lidmaatschappen verenigingen

De SBOH vergoedt de kosten voor het lidmaatschap van de volgende verenigingen: LAD, KNMG, VvAA en VVGN.

 

Arbeidsongeshciktheidsverzekering

De verzekering bij arbeidsongeschiktheid, zoals opgenomen in de Cao SBOH, is niet van toepassing op aios verslavingsgeneeskunde. In plaats daarvan is er een WGA-verzekering die een aanvulling op de WGA-uitkering geeft bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%). De premie voor de verzekering wordt volledig door de SBOH betaald.