Opleiding verslavingsarts

Opleiders

Op 28 september 2021 vond een informatiebijeenkomst plaats voor opleidingsinstellingen. Klik hier voor het verslag en voor de presentatie van de SBOH waarnaar wordt verwezen.

 

Op 24 februari 2021 vond een informatiebijeenkomst plaats over de veranderingen in de opleiding tot verslavingsarts.
Klik hier voor de presentatie van de SBOH.

 

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz)

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) kent verschillende verplichtingen voor zorgaanbieders, waaronder onder meer het ‘schriftelijkheidsvereiste’ en de ‘vergewisplicht’. Door het ‘schriftelijkheidsvereiste’ mag een zorgaanbieder alleen zorg laten verlenen door zorgverleners met wie een schriftelijke overeenkomst is gesloten. Omdat aios voor verstandelijk gehandicapten niet in dienst zijn van de zorgaanbieders waar het praktische deel van de opleiding wordt gevolgd, zal de zorgaanbieder met de aios een aparte overeenkomst moeten sluiten om aan de verplichtingen vanuit de Wkggz te voldoen. Deze conceptovereenkomst kan daarvoor worden gebruikt.