content header

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

SBOH heeft voor alle aios een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. SBOH betaalt de premie.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Wij hebben voor alle aios een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Dat betekent dat jij tijdens jouw dienstverband verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid. Wij betalen de premie van de verzekering.

Belangrijk voor jou als aios

huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde of geneeskunde van verstandelijke gehandicapten

Zodra jij bij ons in dienst treedt, ben jij verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid via Movir. Dat betekent dat als jij langer dan een jaar ziek bent, je vanaf dat tweede ziektejaar in aanmerking kunt komen voor een uitkering van Movir. Wanneer jij bij ons in dienst bent tijdens jouw tweede ziektejaar brengen wij de uitkering van Movir in mindering op jouw salaris. 

Movir verzekert jou zonder medische voorwaarden te stellen. Als jij bij indiensttreding al – deels – arbeidsongeschikt bent gaat de verzekering pas in zodra jij minimaal 4 weken weer volledig bent hersteld en jouw normale werkzaamheden hebt opgepakt. Als jij – deels - arbeidsongeschikt raakt is het belangrijk dat Movir dit tijdig weet. Je informeert Movir dan per telefoon (030 607 87 00) of via het meldingsformulier van Movir.

Na jouw afstuderen kan je bij Movir verzekerd blijven tegen arbeidsongeschiktheid. Dit doe je door een Momentum AOV af te sluiten. Dat is een individuele AOV verzekering. Wel dien je daarvoor een gezondheidsverklaring in te vullen. Movir zal jou rond jouw afstudeerdatum benaderen over deze verzekering. Als je zekerheid wil over jouw situatie, dan kun je contact opnemen met Movir (telefoon 030-6078700) en vragen naar de afdeling medisch advies. Je kunt de situatie dan voorleggen aan een medisch adviseur en vragen wat de medisch adviseur zal adviseren in deze situatie (reguliere acceptatie/ niet accepteren/ acceptatie met premietoeslag/ acceptatie met restrictie).

Belangrijk voor jou als aios

M+G, verslavingsgeneeskunde of forensische geneeskunde

Vanaf het moment dat je bij ons in dienst treedt, ben jij tegen arbeidsongeschiktheid verzekerd via de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering van Nationale Nederlanden. Deze verzekering zorgt - onder voorwaarden – voor een aanvulling op jouw inkomen wanneer jij een WGA-uitkering (bij gedeeltelijk arbeidsongeschikt van 35% tot 80%) ontvangt. De verzekering vult jouw WGA-uitkering, jouw inkomsten uit arbeid, wettelijke uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen en jouw eventuele arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW aan tot 70% van jouw verzekerde loon.

Als jij al - deels – arbeidsongeschikt bent voor indiensttreding bij ons, dan gaat de verzekering pas in vanaf het moment dat jij jouw eigen werk gedurende minimaal een maand weer volledig hebt opgepakt en geen WIA-uitkering (meer) ontvangt.

Je leest meer over de verzekering in de polisvoorwaarden (811-23).

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

SBOH heeft voor alle aios een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. SBOH betaalt de premie.

Veelgestelde vragen

Ja. Bij de de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt rekening gehouden met de salarisgarantietoeslag. De arbeidsongeschiktheidsverzekeraar berekent de hoogte van de uitkering aan de hand van het verzekerde loon. Het verzekerde loon is het jaarinkomen voor de WIA op de eerste ziektedag. Dat is dus het jaarloon dat je verdiende voordat je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt werd.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!