content header

Bereikbaarheidsdiensten

De aios kan gevraagd worden deel te nemen aan bereikbaarheidsdiensten. In de Cao SBOH staat opgenomen hoeveel diensten de aios maximaal hoeft te doen en welke vergoeding de aios hiervoor ontvangt.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Jij kan gevraagd worden deel te nemen aan bereikbaarheidsdiensten. In de Cao SBOH is vastgelegd hoeveel diensten je maximaal hoeft te doen. Ook is in de cao een vergoeding voor het doen van bereikbaarheidsdiensten opgenomen.

Die vergoeding houdt in het kort in:
Als je tijdens de dienst alleen bereikbaar was maar niet werd opgeroepen om werkzaamheden te verrichten, dan worden de uren in tijd of geld gecompenseerd. Als je daadwerkelijk arbeid verrichtte tijdens de dienst, krijg je voor die gewerkte uren een toeslag in geld uitbetaald.

Het kan voorkomen dat jij door de bereikbaarheidsdiensten meer werkt dan het aantal uren in jouw contract. In dat geval worden jouw extra gewerkte uren gecompenseerd in tijd. Die tijd kan ook in geld aan jou worden uitbetaald. Jij overlegt dit met jouw opleider.

Meer informatie vind je bij handige downloads.

Belangrijk voor jou als aios

huisartsgeneeskunde

Deze regeling is niet op jou van toepassing.

Belangrijk voor jou als aios

Alle opleidingen m.u.v. huisartsgeneeskunde

De toeslag voor daadwerkelijk gewerkte uren tijdens een dienst wordt altijd in geld uitbetaald. De overige compensaties krijg je in beginsel als vrije tijd, tenzij je een vergoeding in geld afspreekt met jouw opleidings- of stage-instelling.

Bijvoorbeeld: jij draait een bereikbaarheidsdienst van 8 uur. Daarvan ben je 2 uur daadwerkelijk opgeroepen en heb je werkzaamheden verricht. Dan heb je in beginsel recht op compensatie in tijd voor die 8 uur bereikbaarheid en voor 2 uur krijg je een toeslag in geld. De compensatie in uren en geld is onder meer afhankelijk van de dag en tijdstip waarop je de dienst draait.

Hoe de urencompensatie en de toeslag in geld wordt berekend vind je terug bij de ‘’handige downloads’’.

Belangrijk voor jou als opleider

huisartsgeneeskunde

Deze regeling is niet op jou van toepassing.

Belangrijk voor jou als opleider

Alle opleidingen m.u.v. huisartsgeneeskunde

Jij mag de aios vragen deel te nemen aan bereikbaarheidsdiensten. Wel dien je rekening te houden met de in de Cao SBOH genoemde maximering van het aantal diensten. De diensturen worden in beginsel gecompenseerd in vrije tijd. Jij bespreekt met de aios hoe de aios die uren gaat opnemen. Jullie kunnen ook samen afspreken dat de compensatie-uren in geld worden uitbetaald.

Als er tijdens de dienst daadwerkelijk arbeid is verricht, dan krijgt de aios een toeslag. Deze toeslag wordt altijd in geld uitgekeerd.

Het kan voorkomen dat de aios door de bereikbaarheidsdiensten meer werkt dan de contracturen.  In dat geval worden de extra gewerkte uren gecompenseerd in tijd. Die tijd kan ook in overleg met jou in geld aan de aios worden uitbetaald.

Let op: afhankelijk van de afspraken die SBOH met de opleidings-/stageinstelling heeft gemaakt worden de aan de aios uitbetaalde vergoedingen aan de instelling doorbelast.

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

huisartsgeneeskunde

Deze regeling is niet op jou van toepassing.

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

Alle opleidingen m.u.v. huisartsgeneeskunde

Op basis van de Cao SBOH kan de opleider de aios vragen deel te nemen aan bereikbaarheidsdiensten. De opleider moet zich daarbij houden aan de in de cao genoemde maximering van het aantal diensten.

De aios declareert de bereikbaarheidsdiensten bij ons

Het proces

Hier lees je hoe je de diensturen kan declareren.

  1. Ga naar de portal
  2. Log in met jouw inloggegevens
  3. Ga naar de optie ‘Uren’
  4. Jij dient jouw declaratie voor de bereikbaarheidsdienst in.
  5. Jouw opleider krijgt - afhankelijk van de afspraken die SBOH met de instelling heeft gemaakt - een melding van de declaratie
  6. Als jouw opleider dan akkoord is met de declaratie, geeft hij ons goedkeuring voor uitbetaling van de declaratie.

Na ontvangst van die goedkeuring keren wij de declaratie aan jou uit.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!