content header

Lidmaatschappen en abonnementen

SBOH betaalt tijdens het dienstverband de kosten van het lidmaatschap van de bij de opleiding behorende verenigingen. Ook betaalt SBOH de kosten van het lidmaatschap bij LAD. Daarnaast betaalt SBOH een abonnement op het NTvG. De aios regelt het lidmaatschap en/of abonnement direct via de portal.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Wil jij lid worden van de bij jouw opleiding behorende verenigingen, LAD en/of VvAA? Dan melden wij jou daar graag aan. Ook zorgen wij voor een abonnement op het NTvG.

Als je in dienst komt heb je de gelegenheid om via een link die wij jou via een email sturen, aan te melden voor een lidmaatschap of abonnement. Ben je al in dienst en wil je alsnog aangemeld worden, dan kun je dit via sboh@sboh.nl doorgeven. Vermeld daarbij voor welke lidmaatschappen en/of abonnementen je wilt worden aangemeld. Na de aanmelding ontvang je van de desbetreffende vereniging een bevestiging.

Wij betalen van de bovenstaande lidmaatschappen en het abonnement rechtstreeks de kosten. Je ontvangt dus zelf geen factuur.

Ledenadministratie aiosvereniging

Met jouw lidmaatschap van de aiosvereniging geef je ons toestemming om tussentijdse mutaties van jouw gegevens door te geven aan de aiosvereniging. Zo beschikt de aiosvereniging altijd over jouw meeste actuele gegevens.

Wat moet je doen als je al lid bent of een abonnement hebt?

Ben je al lid van één van de bij jouw opleiding behorende verenigingen, LAD, VvAA of heb je al een abonnement op het NTvG? En wil je het lidmaatschap en/of abonnement op onze kosten voortzetten? Dan beantwoord je bij indiensttreding de vragen in de portal hierover met ‘ja’.

Voor een eventuele restitutie van al betaalde contributie neem je zelf contact op met deze organisatie(s). Kijk voor wat betreft het abonnement op het NTvG bij de veelgestelde vragen op de website van het NTvG (onder SBOH-abonnement)

Einde lidmaatschap bij uitdiensttreding

Wij informeren de aiosvereniging en het NTvG bij het einde van jouw dienstverband. Met jouw uitdiensttreding beëindigt jouw lidmaatschap en abonnement. De overige verenigingen informeer je zelf als je het lidmaatschap na jouw dienstverband wil beëindigen. Let ook op het volgende: het lidmaatschap bij VvAA is alleen gratis tijdens jouw dienstverband.

Belangrijk voor jou als aios

huisartsgeneeskunde


Lidmaatschap BPV

Je kunt ook lid worden van de Beroepspensioenvereniging (BPV). Dit is een gratis lidmaatschap. Als je lid wil worden geef je dit bij indiensttreding aan via de portal. Wij melden je dan aan bij de BPV.

Via de Beroepspensioenvereniging (BPV) zorgen huisartsen en huisartsen in opleiding samen voor hun pensioen. Zij doen dit met een regeling die aansluit bij de specifieke wensen en behoeften van de beroepsgroep. De BPV bepaalt dus de inhoud van de pensioenregeling. Het pensioenfonds kan alleen met voldoende leden van de vereniging blijven bestaan.

Door lid te worden van de BPV draag je bij aan het bestaansrecht van het pensioenfonds én kan je invloed uitoefenen op hoe de pensioenregeling eruit ziet. Je beslist bijvoorbeeld mee over de inhoud van de partnerpensioenregeling, over het wel of niet indexeren van het opgebouwde pensioen en over hoe duurzaam kan worden belegd op het gebied van gezondheid en natuur.

Als je het lidmaatschap na het dienstverband wil beëindigen informeer je zelf de BPV. 

Lidmaatschap KNMG

Je wordt automatisch lid van de KNMG als je lid wordt van één van de federatiepartners van de KNMG. Kijk voor meer informatie op de website van de KNMG

Belangrijk voor jou als aios

M+G

Via de portal kan je bij indiensttreding aangeven of je een lidmaatschap en/of abonnement wil. Wij melden jou dan aan. Dit kan alleen niet voor het lidmaatschap bij NVALT en NVMM. Als je lid wil worden van NVALT of NVMM dan kan je zelf contact opnemen met deze vereniging. De kosten voor het lidmaatschap kan je vervolgens bij ons declareren.

Lidmaatschap KAMG

Je wordt automatisch lid van KAMG als je lid wordt van een van de bij KAMG aangesloten verenigingen. Kijk voor meer informatie op de website van KAMG.

Lidmaatschap KNMG

Je wordt ook automatisch lid van de KNMG als je lid wordt van één van de federatiepartners van de KNMG. Kijk voor meer informatie op de website van de KNMG

 

Belangrijk voor jou als aios

forensische geneeskunde


Lidmaatschap KAMG

Je wordt automatisch lid van KAMG als je lid wordt van een van de bij KAMG aangesloten verenigingen. Kijk voor meer informatie op de .

Lidmaatschap KNMG

Je wordt ook automatisch lid van de KNMG als je lid wordt van één van de federatiepartners van de KNMG. Kijk voor meer informatie op de website van de KNMG

 

Belangrijk voor jou als aios

ouderengeneeskunde, geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten of verslavingsgeneeskunde


Lidmaatschap KNMG

Je wordt automatisch lid van de KNMG als je lid wordt van één van de federatiepartners van de KNMG. Kijk voor meer informatie op de website van de KNMG

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

De aios kan via ons lid worden van de bij de opleiding behorende verenigingen. De kosten van het lidmaatschap betalen wij. Ditzelfde geldt voor het abonnement van het NTvG.

Het proces

Bij indiensttreding kunnen wij een lidmaatschap en/of abonnement direct voor je regelen via de portal.

  1. Ga naar de portal
  2. Log in met jouw inloggegevens
  3. Geef aan van welke vereniging je lid wil worden
  4. Geef aan of je een abonnement wil op het NTvG
  5. Als je tijdens het dienstverband bij ons lid wil worden van een vereniging of een abonnement wil, geef dit dan aan ons door via de e-mail: sboh@sboh.nl

Vermeld daarbij:

  • Startdatum lidmaatschap/abonnement
  • Van welke vereniging je lid wil worden en/of je een abonnement op het NTvG wil   

Na ontvangst van jouw aanmelding zorgen wij voor jouw lidmaatschap en/of abonnement.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!