content header

Ouderschapsverlof

Je hebt recht op ouderschapsverlof als je een kind onder de 8 jaar verzorgt. Dit verlof biedt je de mogelijkheid om minder uren te werken, zonder dat jouw contracturen worden aangepast. Er zijn twee soorten ouderschapsverlof: betaald en onbetaald ouderschapsverlof. Beide typen verlof kun je aanvragen via de portal.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Als je ouderschapsverlof wil opnemen, kun je kiezen uit betaald (70% salaris tot max. dagloon) of onbetaald verlof. Ook kan je ervoor kiezen om - als je kind 1 jaar - het betaalde verlof onbetaald door te laten lopen. Ouderschapsverlof vraag je altijd aan in overleg met de opleider en volgens de regels van het opleidingsinstituut.

Betaald ouderschapsverlof

Het betaald ouderschapsverlof kun je opnemen in het eerste levensjaar van je kind. Tijdens dit verlof krijg je 70% van je salaris doorbetaald (tot max. dagloon) door middel van een WAZO-uitkering. SBOH vraagt voor jou de uitkering aan bij UWV, die UWV naar SBOH overmaakt.

Je kunt maximaal 9 keer jouw arbeidsduur per week betaald ouderschapsverlof opnemen. Het verlof kan fulltime (alle uren van je contract) of parttime (een aantal uur per week) worden opgenomen. Belangrijk is dat het totaal opgenomen uren uitkomt op een veelvoud van jouw contracturen. Dus 1x, 2x tot en met 9x jouw arbeidsduur per week. Dit heeft te maken met de WAZO-uitkering: bij UWV kan alleen een aanvraag in hele weken van jouw arbeidsduur per week worden gedaan.

Ik kom niet op hele weken uit, wat moet ik doen?

Je kunt onze berekeningstool (XLS) gebruiken om het totaal aantal uren betaald ouderschapsverlof uit te rekenen. Pas het aantal uren verlof per week of de einddatum van het verlof aan om op hele weken van jouw arbeidsduur uit te komen. Als de aanvraag niet op hele weken uitkomt, wordt een deel van het verlof onbetaald.

Tijdens het betaald ouderschapsverlof bouw je nog steeds vakantie-uren en pensioen op.

Onbetaald ouderschapsverlof

Het onbetaald ouderschapsverlof kun je opnemen als je een kind onder de 8 jaar verzorgt. In totaal heb je recht op 26 keer jouw arbeidsduur per week aan onbetaald ouderschapsverlof. Als je al betaald ouderschapsverlof hebt opgenomen, wordt dit in mindering gebracht. Het verlof kan in voltijd (alle uren van je contract) of parttime (een aantal uur per week) worden opgenomen. Bij het onbetaald ouderschapsverlof hoeft het totaal aantal uur verlof niet op een veelvoud van jouw contracturen uit te komen.

Over de opgenomen uren onbetaald ouderschapsverlof bouw je geen vakantie-uren en pensioen op.

Mogelijke gevolgen voor inkomensafhankelijke regelingen

Het opnemen van verlof kan gevolgen hebben voor het recht op en de hoogte van:

  • Eventuele sociale verzekeringsuitkeringen na afloop van het verlof, zoals Ziektewet, WAZO (zwangerschapsverlofuitkering), WW en WIA. Wij adviseren om je hierover te laten informeren door het UWV. Je kunt bij het UWV navragen of op basis van jouw persoonlijke situatie het afsluiten van een vrijwillige verzekering zinvol is.
  • Inkomensafhankelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag

Belangrijk voor jou als aios

huisartsgeneeskunde

Voor het betaald ouderschapsverlof is het belangrijk dat het totaal aantal op te nemen verlofuren uitkomt op een veelvoud van jouw contracturen. Dus 1x, 2x tot en met 9x jouw arbeidsduur per week.

Voorbeeld: je hebt een arbeidsduur van 38 uur per week en neemt gedurende een periode van 26 weken, 6 uur ouderschapsverlof per week op. Je neemt dan in totaal 156 uur ouderschapsverlof op. Omdat SBOH de uitkering voor het betaald ouderschapsverlof alleen in hele werkweken bij UWV kan aanvragen, worden hiervan 152 uur (4 weken x 38 uur) als betaald ouderschapsverlof aan je toegekend; de resterende 4 uur ouderschapsverlof zijn onbetaald.

Wanneer het aantal op te nemen uren ouderschapsverlof (bijvoorbeeld door het in deeltijd opnemen van uren) niet overeenkomt met een veelvoud van de arbeidsduur per week, kan het zijn dat een deel van de aangevraagde verlofuren onbetaald zijn.

Terugkomen op gemaakte verlofafspraken is alleen mogelijk in heel bijzondere en onvoorziene omstandigheden. Mocht je verlof eerder worden afgebroken, dan kun je dit helaas later niet meer inhalen.

Gevolgen voor pensioenopbouw

Omdat je met het opnemen van ouderschapsverlof minder salaris ontvangt, bouw je minder pensioen op bij het pensioenfonds SPH. SBOH blijft wel de volledige risicopremie aan SPH betalen voor het partner- en wezenpensioen. Zodat het risico van overlijden tijdens het verlof voor jouw eventuele partner en kinderen goed geregeld is.

 

Belangrijk voor jou als aios

Alle opleidingen m.u.v. huisartsengeneeskunde

Voor het betaald ouderschapsverlof is het belangrijk dat het totaal aantal op te nemen verlofuren uitkomt op een veelvoud van jouw contracturen. Dus 1x, 2x tot en met 9x jouw arbeidsduur per week.

Voorbeeld: je hebt een arbeidsduur van 38 uur per week en neemt gedurende een periode van 26 weken, 6 uur ouderschapsverlof per week op. Je neemt dan in totaal 156 uur ouderschapsverlof op. Omdat SBOH de uitkering voor het betaald ouderschapsverlof alleen in hele werkweken bij UWV kan aanvragen, worden hiervan 152 uur (4 weken x 38 uur) als betaald ouderschapsverlof aan je toegekend; de resterende 4 uur ouderschapsverlof zijn onbetaald.

Wanneer het aantal op te nemen uren ouderschapsverlof (bijvoorbeeld door het in deeltijd opnemen van uren) niet overeenkomt met een veelvoud van de arbeidsduur per week, kan het zijn dat een deel van de aangevraagde verlofuren onbetaald zijn.

Terugkomen op gemaakte verlofafspraken is alleen mogelijk in heel bijzondere en onvoorziene omstandigheden. Mocht je verlof eerder worden afgebroken, dan kun je dit helaas later niet meer inhalen.

Gevolgen voor pensioenopbouw

Omdat je met het opnemen van ouderschapsverlof minder salaris ontvangt, bouw je minder pensioen op bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Dit heeft als gevolg dat bij PFZW de risico’s bij arbeidsongeschiktheid en bij overlijden niet volledig verzekerd zijn. Daar kun je iets aan doen. Je kunt bij PFZW kosteloos pensioen verzekeren bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Met dit formulier meld je je aan voor deze zogeheten ‘bescherming bij verlof, werkloosheid of ziekte’. Je vult zelf het formulier in en stuurt het formulier ter ondertekening naar ons op. Wij ondertekenen het formulier en sturen het dan terug naar jou. Je stuurt daarna zelf het aanvraagformulier naar PFZW.

Je kunt bij PFZW volledig pensioen blijven opbouwen tijdens het verlof. Dat wordt ‘vrijwillige voortzetting' genoemd. Bij vrijwillige voorzetting betaal je gedurende het verlof premie voor jouw PFZW-pensioen. In de cao SBOH is opgenomen dat de SBOH – onder voorwaarden – het werkgeversdeel van de verschuldigde premies voor haar rekening neemt. Op de website van het PFZW vind je het aanvraagformulier voor deze vrijwillige voortzetting.

Belangrijk voor jou als opleider

Ouderschapsverlof vraagt de aios altijd aan in overleg met de opleider en volgens de regels van het opleidingsinstituut.

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

De aios vraagt ouderschapsverlof aan bij SBOH en vraagt daarna goedkeuring hiervoor bij het opleidingsinstituut.

Het is handig om onze berekeningstool (XLS) te gebruiken voor het berekenen van het betaald ouderschapsverlof. Attendeer aios op deze mogelijkheid.

Het proces

Bespreek de aanvraag van het ouderschapsverlof met de opleider en het opleidingsinstituut. Doe dit minstens 2 maanden voor de startdatum.

Het ouderschapsverlof vraag je als volgt aan:

  1. Ga naar de portal en log in met je inloggevens
  2. Ga naar de optie ‘ouderschapsverlof’
  3. Vul het formulier zo volledig mogelijk in; gebruik de rekentool om de periode en uren per week te bereken
  4. Stuur het formulier voor goedkeuring naar het opleidingsinstituut

Bij een goedkeuring ontvangen wij akkoord van het opleidingsinstituut. Bij een afkeuring of correctie van de aanvraag, ontvang jij een bericht van het opleidingsinstituut met een motivatie.

In geval van een correctie moet je opnieuw de aanvraag invullen via de portal. Als wij de aanvraag hebben verwerkt, ontvangen zowel jij als het opleidingsinstituut een bevestiging van het verlof. Wij handelen de aanvraag af met UWV.

Veelgestelde vragen

Je hoeft je niet ziek te melden tijdens je verlof. Het ouderschapsverlof loopt gewoon door. Als je langdurig ziek bent en het verlof wilt stopzetten, kun je dit verzoek naar ons e-mailen. Het verlof wordt dan stopgezet per de 1e van de maand volgend op de maand waarin wij jouw bericht over het stopzetten van het ouderschapsverlof hebben ontvangen.

Als adoptie- of pleegouder heb je ook recht op ouderschapsverlof voor kinderen onder de 8 jaar. Het betaald ouderschapsverlof geldt alleen in het eerste jaar na de dag van adoptie of plaatsing.

SBOH adviseert in principe om ouderschapsverlof op te nemen. Jouw contracturen blijven daarbij hetzelfde, waardoor je het recht behoudt om dit aantal uren later weer te gaan werken. Mocht je in de toekomst langdurig ziek worden, dan is het bijvoorbeeld voor de WIA-uitkering voordeliger om je contracturen te behouden.

Dit geldt voor betaald ouderschapsverlof. Als je nog niet alle weken hebt opgenomen waar je recht op hebt, voeg je een verklaring van je oud-werkgever toe waarin wordt vermeld hoeveel weken ouderschapsverlof je bij hen hebt opgenomen. Het restant kun je bij SBOH aanvragen.

Alleen in heel bijzondere en onvoorziene omstandigheden kun je terugkomen op gemaakte verlofafspraken. Verlof dat eerder wordt afgebroken, kun je later niet meer opnemen.

Als je het ouderschapsverlof in de toekomst wil wijzigen, kun je een nieuwe aanvraag indienen.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!