content header

Stimuleringsregeling omscholen tot specialist ouderengeneeskunde

Voor ervaren medisch specialisten, SEH-artsen KNMG of ziekenhuisartsen KNMG hebben wij de stimuleringsregeling ‘omscholen tot specialist ouderengeneeskunde’ gemaakt. De regeling biedt een ervaren arts die zich laat omscholen onder voorwaarden een financiële aanvulling op het basissalaris. De toeslag is bedoeld om een eventuele inkomensbarrière weg te nemen en daarmee omscholing tot specialist ouderengeneeskunde te stimuleren. Deze regeling is tot stand gekomen in samenwerking met ActiZ en SOON.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Ben jij een ervaren medisch specialist, SEH-arts KNMG of ziekenhuisarts KNMG en laat je je om scholen tot specialist ouderengeneeskunde? Dan kan je in aanmerking komen voor de stimuleringsregeling ‘omscholen tot specialist ouderengeneeskunde’.

Binnen deze regeling ontvang je een aanvulling (stimuleringstoeslag) op het reguliere basissalaris van een arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Hiermee willen wij een eventuele inkomensbarrière voor jou wegnemen.

Voor wie is de regeling bedoeld?

De regeling is bedoeld voor jou als ervaren medisch specialist, SEH-arts KNMG of ziekenhuisarts KNMG die in 2024 met een op maat gemaakte opleiding tot specialist ouderengeneeskunde start. Jij krijgt mogelijk vrijstellingen die de normatieve duur van de opleiding (3 jaar) aanzienlijk verkorten.

Welke voorwaarden gelden bij deze regeling? 

Jij komt in aanmerking voor de stimuleringsregeling als jij aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je werkt direct voorafgaand aan het dienstverband bij SBOH als medisch specialist, SEH-arts KNMG of ziekenhuisarts KNMG bij een instelling (in dienst, in een maatschap, als ZZP’er of gedetacheerd), of
 • Je werkt direct voorafgaand aan het dienstverband bij SBOH maximaal een jaar als arts in de ouderenzorg. Direct voordat je aan de slag ging als arts in de ouderenzorg was je medisch specialist, SEH-arts KNMG of ziekenhuisarts KNMG bij een instelling (in dienst, in een maatschap, als ZZP'er of gedetacheerd).

Welk salaris bieden wij jou?

Als je voltijds (38 uur) bij ons werkt, betalen wij jou een bruto maandsalaris van maximaal € 6.089, -. Dit is inclusief de stimuleringstoeslag. Hoe wij jouw salaris berekenen, leggen we hier uit.

Tijdens jouw dienstverband ontvang je een bruto maandsalaris conform het eerste dienstjaar. Je krijgt geen periodieke verhogingen of een hogere inschaling op grond van ervaring of promotie.

Op dit maandsalaris krijg je wel een stimuleringstoeslag als je aan de voorwaarden van de regeling voldoet. Die toeslag passen wij tijdens het dienstverband steeds aan met het percentage waarmee wij ook de bruto salarissen conform de Cao SBOH verhogen. 

Bij een deeltijd dienstverband, passen wij jouw salaris en stimuleringstoeslag aan naar rato van de deeltijdfactor.

De stimuleringstoeslag telt mee voor de opbouw van pensioen, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Voor andere toeslagen en vergoedingen telt de stimuleringstoeslag niet mee. Denk bijvoorbeeld aan de vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten.

Wij betalen de stimuleringstoeslag tegelijk met jouw salaris.

Zo berekenen wij de hoogte van jouw stimuleringstoeslag

Stap 1

Bij indiensttreding berekenen wij het bruto uurloon dat jij op voltijdsbasis verdiende bij de instelling waar je eerder werkte. Dit is exclusief eventuele toeslagen en vergoedingen. Het bruto uurloon maximeren wij op € 36,98. 

Zo stellen wij het bruto uurloon vast:

 • Berekening van het bruto uurloon voor artsen in loondienst (al dan niet gedetacheerd).
  Wij stellen het bruto uurloon vast volgens de formule:
  voltijds bruto maandsalaris (exclusief eventuele toeslagen en vergoedingen) gedeeld door 195 uur = bruto uurloon. Dit is conform de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS).
 • Berekening van het bruto uurloon voor artsen in een maatschap of werkzaam als zzp’er.
  Wij stellen het bruto uurloon vast volgens de formule:
  • Omzet (exclusief btw) voor de werkzaamheden als medisch specialist/SEH-arts KNMG/ziekenhuisarts KNMG in de voorgaande 12 maanden, gedeeld door het aantal gewerkte uren in die periode als medisch specialist/SEH-arts KNMG/ziekenhuisarts KNMG = uurtarief
  • Uurtarief gedeeld door 1,25 gedeeld door 2 = bruto uurloon (deze afslagen zijn gebaseerd op onder meer de pensioenopbouw en de arbeidsongeschiktheidsverzekering die voor rekening van SBOH komen en andere door de werkgever af te dragen sociale premies). 

Stap 2

Bij de tweede stap stellen wij het verschil vast tussen het verdiende bruto uurloon (met een maximum van € 36,98) en het bij indiensttreding geldende brutoloon per maand (exclusief toeslagen en vergoedingen) behorende bij het eerste dienstjaar (conform de Cao SBOH), gedeeld door 164,67 uur. Vervolgens vermenigvuldigen wij dit verschil in uurloon met 164,67. 

Een voorbeeld van de berekening van de stimuleringstoeslag: 

 • Je werkte als medisch specialist, SEH-arts KNMG of ziekenhuisarts KNMG in loondienst (al dan niet gedetacheerd).
  Jouw bruto salaris op voltijds basis bedroeg € 7.700, -.
  Het maandsalaris gedeeld door 195 is € 39,49 (= bruto uurloon).
  Het maximale uurtarief conform de stimuleringsregeling is € 36,98.
  Het uurloon van een reguliere aios is € 24,62 (2024). 
  De stimuleringstoeslag wordt dan per uur: € 36,98 - € 24,62 = 12,36.
  Op voltijds basis is de stimuleringstoeslag bruto per maand: € 12,36 X 164,67 = € 2.053,32.  

 • Je werkte als medisch specialist, SEH-arts KNMG of ziekenhuisarts KNMG werkzaam in een maatschap of als zzp’er.
  Het uurtarief is vastgesteld op € 110,- (op basis van de formule: omzet gedeeld door aantal gewerkte uren).
  Het bruto uurloon is dan € 44,00 (110 / 2 / 1,25).
  Het maximale uurtarief conform de stimuleringsregeling is € 36,98.
  Het uurloon van een reguliere aios is € 24,62 (2024).
  De stimuleringstoeslag wordt dan per uur: € 36,98 - € 24,62 = 12,36.
  Op voltijds basis is de stimuleringstoeslag bruto per maand: € 12,36 X 164,67 = € 2.035,32.

Belangrijk voor jou als aios

Er is geen specifieke informatie voor jou.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

Wij bieden ervaren medisch specialisten, SEH-artsen KNMG of ziekenhuisartsen KNMG die zich laten omscholen tot specialist ouderengeneeskunde een stimuleringstoeslag.

De toeslag is een aanvulling op het reguliere basissalaris van de arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

De regeling is bedoeld om eventuele inkomensbarrières weg te nemen en omscholing te stimuleren. De arts krijgt mogelijk ook vrijstellingen waardoor de opleiding korter wordt.

Het proces

Ben jij een medisch specialist, SEH-arts KNMG of ziekenhuisarts KNMG en laat je je omscholen tot specialist ouderengeneeskunde? Dan kan je een stimuleringstoeslag aanvragen. Hieronder lees je hoe je dit kunt doen.

 1. Ga naar de portal en log in met je inloggevens
 2. Ga naar de optie ‘overig’
 3. Vul het aanvraagformulier volledig in
 4. Stuur ons het formulier samen met de gevraagde bewijsstukken via sboh@sboh.nl
 5. Doe dit uiterlijk in de maand van indiensttreding bij SBOH

Na ontvangst van een volledig en correct aanvraagformulier, beoordelen wij je aanvraag. Je ontvangt van ons een schriftelijke reactie. Mogelijk vragen we om aanvullende informatie voordat we de aanvraag beoordelen.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!